Değişim zamanımızın popüler kavramı. Değişimi bütünlüklü olmayan tekil öğe ve olgular ile süslü sözler kullanarak anlatmak da popüler anlatım biçimi. CM2 can sıkıcı hale gelmiş, hayatın çeşitli alanlarında sıkça karşımıza çıkmış bu pratiği reddediyor. Organizasyonlarımızda iş yapış şeklimizi nasıl değiştireceğimizi bütünlüklü bir model ile akılcı ve açık ifadeler kullanarak anlatıyor.

Temelini gereksinim yönetimi ve kapalı devre değişiklik yönetimi ile sürekli iyileşme olarak alıp en iyi pratiklerden çıkartılan derslerden oluşturulan bu model “nasıl” sorusuna cevap veren en güçlü rehber.