CM2-09 kursunda CM2 kültürü kapsamında şu ana kadar öğrendiğim temelleri bir araya getirerek, CM2 yaklaşımını daha net bir şekilde sindirdim.

Administrative hiyerarşi, enterprise baseline, product baseline kavramlarının detaylarını öğrenerek süreç içerisinde nasıl kullanıldıkları, ne zaman ve kim tarafından uygulandıkları, aralarındaki bağlantılar konusunda uygulamalı çalışma fırsatı buldum.

CM2 geneline bakacak olursam, buna gerçekten kültür demek istiyorum çünkü CM2 sadece ürün, hizmet veya süreçten öte, bu üçünü insan faktörü ile de birleştiren mükemmelliyetçi bir kavram.

Bu kültürü benimsediğim için gerçekten farkındalık hissediyorum ve bu farkındalığı şirketimde de yaratarak herkesin benimsemesine ve sonrasında CM2’yu şirket kültürü olarak yaymakta çalışacağım.

Eğitimim tamamlanınca, diğer CM2-P arkadaşlarım ile cross functionel bir takım oluşturarak önce şirketimizin mevcut süreçlerini gözden geçirecek, analiz edecek daha sonra ilk eğitimden itibaren öğrendiklerimizi adım adım süreçlerimize uygulamaya çalışacağım.

Bu eğitimleri SEMPRO’dan ve Semiha Yaşar’dan dinlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Semiha Hanım eğitimi sadece teorinin dışına çıkararak hem yaptırdığı uygulamalarla, hem de örnekli anlatımlarıyla bu kültürü çok iyi pekiştirmemizi sağladı. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum.