CM2-07 ve CM2-08 kursunda CM2 baseline'larınınayrımınu ve önemini kavradım. Şirketlerin temelini oluşturan administrative hiyerarşinin nasıl oluşturulması gerektiğini, enterprise baseline'ın dataya bağlı iken diğer diğer product ve facility baseline'ların fiziksel baseline'lar olduğunu öğrenerek bu kavramların süreç içerisinde hangi aşamalarda kullanılacağını kavradım.

Değişiklik yönetimi sürecinin analiz ve uygulama fazlarından oluştuğunu bu fazlarda kullanılan IR, CR, CN ve application order objelerini, bu objelerin kim tarafından, ne zaman uygulanması gerektiğini öğrendim. Proje yönetimi ile CM2 araçları ve metodolojisinin aslında iç içe kavramlar olduklarını, taskları oluşturmanın bunları birbiri ile ilişkilendirmenin, sorumlu ve tarih atamasının önemini kavradım.

Sistem Mühendisliğinin temelini oluşturan V modelin CM2 metodolojisi ile birleştiğinde süreçlerde tanımlama, takip ve analiz aşamalarında verimliliği artırarak, mükemmelliyetçi bir sürecin temelini oluşturabileceğini gördüm.

CM2'nun aslında tek başına değil, diğer disiplinler ile iç içe yürütülen; insanı, süreci ve tool'u bir araya getiren mükemmelliyetçi bir kültür olduğunu görmüş oldum.

Bu verimli eğitim için SEMPRO ve Semiha YAŞAR'a teşekkürlerimi sunuyorum.