CM2-08'in sununda Konfigürasyon Yönetiminin ana süreçlere dahil olması gereken, belli standart ve prosedürlere dayalı, süreçler ile çerçevesi çizilmiş bağımsız bir yönetim olması gerekliliği fikrini benimsedim.

CM2'da bilginin açık, doğru ve anlaşılır ve tutarlı olmasının devam eden süreçlerde kritikliğini bu yüzden en başta kurgulanan yapının çok iyi düşünülüp planlanması gerekliliği önem kazanmıştır.

Konfigürasyon yönetiminin bir fiil ürün yaşan döngüsündeki öneminden yola çıkarak "Değişiklik Yönetim" anlayışına getirdiği yöntem ve değişikliğin etkilerinin ölçülmesi ile ilgili öğretileri standartlama ile ilgili gösterdiği yöntemlerin bütün süreçlere uygulanabilirliğinin gerkliliği kritik önem taşımaktadır. 

Teknolojik dönüşüme her geçen gün uyum sağlamamız gerektiği için tavsiye ettiği PLM aracının çalıştığım kurumda kurulabilmesi için gerekli adımları atmak adına elimden geleni yapacağım.