CMII; doğru insanın, doğru zaman ve doğru yerde çalışması için ortam sağlayan, kullanıcı-sahip ilişkisinin net bir şekilde tanımlandığı, kaynakların proje safhalarına göre uygun atandığı, isimlendirme & numaralandırma gibi tanımlama faaliyetlerinin önceliklendirildiği ve temellere dayandırıldığı,  değişiklik yönetimine kurumsal seviyede bir perspektif getiren, mevcut gidişatı verimli bir şekilde gözlemlemek için durum değerlendirmelerini kapsayan ve tartan, denetimlerin tüm paydaşlarla şeffaf bir şekilde tamamlandığını garanti eden ve en önemlisi bahsedilen proseslerin tüm paydaşlar tarafından sahiplenildiği bir süreç mükemmeliyeti modelidir. Bu eğitimlerden de anlaşılacağı üzere yaklaşımın en can alıcı noktası; kullanıcıya refakat ederek, bütüncül bir başarının hedeflendiği süreç ve ürünleri sağlamaktır. Sempro Danışmanlık eğitimleri; basmakalıp düşüncelerden uzak, gerçek ve öğrenilmiş derslerle dolu vaka analizlerinin yapıldığı, konfigürasyon yönetimi ve bu alanla ilintili entegre faaliyetleri değerlendiren ve kullanıcıya farklı bir bakış açısı kazandıran bir kapsamdadır. Süreç boyunca edinilen bilgiler sayesinde, mevcut rollere ve sorumluluklara göre  uzun soluklu bir yolculuğa çıkılması ve beyinde pozitif kıvılcımlar oluşması muhtemeldir. Bu anlamda, vermis olduğunuz bilgi ve destek için teşekkürlerimi içten bir şekilde sunuyor ve bu eğitimlerin diğer katılımcılara da faydalı olmasını diliyorum...