CM2’nun içeriği üzerinde tartışmaya gerek yok, yıllarca çalışılarak ve güncellenerek bugüne kadar gelmiş, alt yapısında tecrübenin de yer aldığı mükemmel bir konfigürasyon yönetimi içeriği. Sempro bu içeriğin katılımcıya aktarılmasında son derece profesyonel. Gerek eğitmenlerin tecrübesi ve eğitim esnasında verilen dokümanlar, gerekse eğitimdeki workshoplar olsun, açıkçası içeriğin aktarılması konusunda söyleyecek kötü bir söze yer bırakmıyor. 

Eğitimler sade ve etkili bir biçimde katılımcılara yeni ve bütünsel bir düşüncenin kapısını açıyor. CM2'yu organizasyon yapılarında omurga olarak kullanan ve süreçlerini ona göre yeniden düzenleyen kurumlar geleceği kazanmak konusunda çok avantajlılar. Değişimi sürekli gelişime dönüştüren ayakta kalacak.

CM2; tasarım ile üretim dünyasının arayüzlerini basitleştirerek tanımlayan, içinde sistem mühendisliği, ürün yaşam döngüsü ve kalite yönetim sistemi pratiklerine kadar pek çok öğrenilmiş dersi barındıran, çoğu modelin aksine "nedir" i tanımlamayı aşarak "nasıl" lar ile ilgili de yol gösteren mükemmel bir model. Dijitalleşen dünyada sürekli artan dijital bilgi de göz önünde bulundurulduğunda her organizasyon CM2 ile kendine çok şey katacaktır.

CM2/IPX metodolojileri ürün geliştiren ve üretim yapan şirketler için faydalı bir standart ve rehberlik sağlıyor. CM2/IPX yönteminde can alıcı bulduğum iki özellik var. Ürün gereksinimlerini ve ürün ağacını planlamayı öne çıkartıyor olması ve değişiklik yönetimini sürekli iyileştirmeyi bir aracı olarak kullanması. 

PLM çalışanı ve danışmanı olarak görev yaptığım 15 sene boyunca, bir çok şirketle tanışma ve mühendislik grubuyla çalışma fırsatı buldum. Bu deneyimin bir parçası olarak Türkiye’deki mühendislik şirketlerinin genelinde şu eksikleri gördüm: Hala hata düzeltmekle vakit ve enerji kaybediyorlar. Hala ürün ağaçlarına ve üzerindeki değişikliklere kurumsal ölçüde hakim değiller ve yeterince faydalanamıyorlar. Hala sürdürülebilir bir mühendislik ortamı oluşturabilmiş değiller. Bunların üstesinden gelmek mümkün; ancak, tecrübeli bir yol gösterici lazım. 

Sempro’nun tecrübesi ve yakın desteğiyle, CM2/IPX metodolojisinin bu sıkıntıları yenmek için etkili ve faydalı bir yol ortağı olacağına inanıyorum.

Konfigürasyon yönetimini, standartlar ile çizilmiş sınırlarının ötesine çıkararak işletme seviyesinde bir yönetim fonksiyonu olarak konumlandıran ve tecrübeye dayalı en iyi mühendislik uygulamaları ile ürün yaşam döngüsü boyunca tüm fazlar için gereksinimleri ve bilgiyi en doğru şekilde yöneterek düzeltme kaynaklarını minimuma indirmeyi ve şirketlerin başarı grafiğini en üste çıkarmayı hedefleyen bir model.

Şirketlerin yaşadıkları darboğazları aşmaya yönelik çözümler sunan, uygulamaya yönelik tüm aşamaları adım adım anlatan ve grup çalışmaları ile pratik yapma imkanı sunan; sadece eğitim notlarında kalmayı değil, hayata geçmeyi amaçlayan bir içerikle bizim için çok güvenilir bir rehber oldu CM2. Tüm şirketlerin faydalanmasını ümit ediyorum.

Rekabetin ve en iyiye ulaşma çabasının her geçen gün hızla arttığı bu günlerde, tipinden bağımsız olarak ürün yönetiminin kurumsal anlamda nasıl başarılacağını, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, basitleştirilmiş ama bir o kadar da mükemmelleştirilmiş bir modelde sunan CM2 yaklaşımının Sempro aracılığıyla bizlere kazandırılması hem ülkemiz hem de kurumlarımız adına büyük bir adım.

Profesyonel yaklaşımları, yüksek enerjileri ve yardımsever çabaları ile bu yaklaşım yolunda katılımcılarını emeklemekten yürümeye ve hatta koşmaya teşvik eden Sempro, tutarlılığın şart olduğu günümüz koşullarında, büyük düşünerek küçük adımlarla sürekli iyileşme hedeflerini koruyan tüm kurumlar için önemli bir yere sahip olacaktır.

CM2’da klasik konfigürasyon sürecinde kullanılan statik baselinelar yerine moving baseline var. Her bir CN’in effective date’i baseline’ları belirliyor. Daha önce alınmış baseline’lara CN’in history’sinden görebiliyoruz.

CM2’ya göre 4 tip baseline var. Enterprise baseline, facility baseline, product baseline ve information system baseline. Facility, product baseline ve information system fiziksel bir item içerdiği için enterprise baseline’dan farklıdır.

Naming: identify ve reuse, numbering traceability ve interchangeability sağladığı için çok çok önemli. CM2 uygulamalarına başlangıç noktası olarak naming ve numberingden başlanabilir.

Geleneksel CM2 sürecinde uygulanan CCB, CM2’da ECA, CRB ve CIB olarak uygulanmaktadır.

Closed loop change work flowda bulunan IR, CR, CN, AO öğeleri kayıtların tutarlılığı için önemli. Değişikliğin izlenebilirliği için bu iş akışı ve kayıtlar önemli.

CM2 sürecinde öğrendiğim bütün bilgileri şirketimde tamamen hayata geçiremesem bile bir sunum ile yöneticilerimi ve diğer çalışma arkadaşlarımı bilgilendireceğim. CM2-P olarak öncelikle bir assesment yapıp gapleri belirledikten sonra naming numberingden başlayarak süreci uygulamaya çalışacağım.

Değişim zamanımızın popüler kavramı. Değişimi bütünlüklü olmayan tekil öğe ve olgular ile süslü sözler kullanarak anlatmak da popüler anlatım biçimi. CM2 can sıkıcı hale gelmiş, hayatın çeşitli alanlarında sıkça karşımıza çıkmış bu pratiği reddediyor. Organizasyonlarımızda iş yapış şeklimizi nasıl değiştireceğimizi bütünlüklü bir model ile akılcı ve açık ifadeler kullanarak anlatıyor.

Temelini gereksinim yönetimi ve kapalı devre değişiklik yönetimi ile sürekli iyileşme olarak alıp en iyi pratiklerden çıkartılan derslerden oluşturulan bu model “nasıl” sorusuna cevap veren en güçlü rehber.

Bir kurumun entegre süreç mükemmelliğine ulaşması için yapılması gereken herşey, CM2 eğitimlerinde adım adım açıklanmıştır.

Perde arkasında gerçekleştirilen ve önemsenmeyen süreçler, problemlerin kök nedenleridir. CM2 tüm bu süreçleri kapsamlı olarak ele alır ve mükemmelleştirmek için neler yapılması gerektiğini söyler. Yöntemleri açık, anlaşılır, net ve geçerlidir. Bu sayede uygulanması her kurum için elverişlidir.

CM2; kim yapmış, ne zaman yapmış, ne yapmış gibi soruların cevaplarını yöntemlerinde barındırır; bu sayede corrective action’ı sıfıra indirgemeyi hedefler.

Ben de bir ürünün tasarımdan disposition’ına kadar CM2’dan öğrendiğim her şeyi kendi kurumumda uygulamayı hedefliyorum. Öğrendiğim tüm bilgiler, kurumumda olan düzensizlikleri daha net fark etmemi sağladı, rahatsızlık duymaya başladım. Çok işimiz olduğunu biliyorum, ama tüm çözümlerin CM2’nun tüm kurslarında öğrendiğim bilgilerde/çözümlerde saklı olduğunu da biliyorum. Özetlemek gerekirse; sorun var, ancak çözüm de var, geriye harekete geçmek kalıyor, bu da bizlerin elinde.

Son olarak şunu da eklemek istiyorum; closed loop change process’i tahtaya kaldırarak anlattırmanız sayesinde çok iyi öğrendim.

Ürünü, sadece tasarım ve üretim döneminde değil, bütün yaşam döngüsü boyunca ele alır. Gereksinimlerin clear, concise and valid olması gerektiğini öğrendim. Önce datasetlerin yayınlanması gerektiğini, daha sonra yapılan değişikliğin uygulanması gerektiğini öğrendim. Prototiplerin dökümanları valide etmek için yapıldığını öğrendim. Reuse’un çok önemli olduğunu ve bunu sağlayabilmek için namingin doğru yapılmasının önemini öğrendim. Item’ların revizyon almaması gerektiğini ve bununla interchangeability’nin sağlanabileceğini, closed-loop change process’in uzun vadede olabilecek hataları önlemek ve maliyetleri azaltmak için de katkıda bulunacağını, as planed/as released baseline’ın current configuration + change’i yansıttığını öğrendim. Bunlara ek olarak kendime ve çalıştığım kuruma faydası olacak bir sürü bilgi öğrendim.

As planned/as released baseline ile V. Cycle’nın sol ve sağ taraflarını birbirine bağlamayı ve profesyonelce yönetmeyi öğreten CM2’ya sonsuz teşekkürler.

CM2-09 kursunda CM2 kültürü kapsamında şu ana kadar öğrendiğim temelleri bir araya getirerek, CM2 yaklaşımını daha net bir şekilde sindirdim.

Administrative hiyerarşi, enterprise baseline, product baseline kavramlarının detaylarını öğrenerek süreç içerisinde nasıl kullanıldıkları, ne zaman ve kim tarafından uygulandıkları, aralarındaki bağlantılar konusunda uygulamalı çalışma fırsatı buldum.

CM2 geneline bakacak olursam, buna gerçekten kültür demek istiyorum çünkü CM2 sadece ürün, hizmet veya süreçten öte, bu üçünü insan faktörü ile de birleştiren mükemmelliyetçi bir kavram.

Bu kültürü benimsediğim için gerçekten farkındalık hissediyorum ve bu farkındalığı şirketimde de yaratarak herkesin benimsemesine ve sonrasında CM2’yu şirket kültürü olarak yaymakta çalışacağım.

Eğitimim tamamlanınca, diğer CM2-P arkadaşlarım ile cross functionel bir takım oluşturarak önce şirketimizin mevcut süreçlerini gözden geçirecek, analiz edecek daha sonra ilk eğitimden itibaren öğrendiklerimizi adım adım süreçlerimize uygulamaya çalışacağım.

Bu eğitimleri SEMPRO’dan ve Semiha Yaşar’dan dinlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Semiha Hanım eğitimi sadece teorinin dışına çıkararak hem yaptırdığı uygulamalarla, hem de örnekli anlatımlarıyla bu kültürü çok iyi pekiştirmemizi sağladı. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum.

Kurumların gereksinimlerini “clear, concise and valid” olarak tanımlaması oldukça önemlidir. Yaşanan problemlerin çoğu gereksinimlerin “clear, concise and valid” tanımlanmamasından kaynaklıdır.

Kapalı devre değişiklik yönetiminin devreye alınması, kişilerin değişiklik yapmaktan çekinmeyecekleri efektif bir değişiklik yönetim sisteminin kurulması, özellikle “fast track” ve “full track” değişikliklerin tanımlanarak uygulamaya alınması, kurumları ileriye taşıyacak uygulamalardandır.

Konfigürasyon yönetimini “tasarım odaklılık”tan çıkaran CM2 yaklaşımının, kurumlarda özellikle süreçlerin yönetimi/süreçlerin değişikliklerinin yönetimi konusunda oldukça ileriye taşıyacak bir model olduğunu düşünüyorum.

Kurumumuzda “naming, numbering” ile ilgili çalışmalara başladık. Standart parça katalogları/kütüphanesi oluşturmayı planlamaktayız. Aslında yıllardır yaşanan problemleri açıkça sebepleriyle gösteren ve çözüm yolları üreten bu yaklaşımdan oldukça faydalanacağız!

Müşterilerimize teslim ettiğimiz ürünlerde yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması konusunda oldukça sıkıntı yaşamaktaydk. Çözüm önerileri getiren ve bir yöntem sunan CM2’nun bu kısmından da oldukça faydalanacağız! Satış sonrasında da konfigürasyon yönetiminin önemini vurgulayan modelin, bu konuda bize oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum.

CM2, proje ve süreç aksaklıklarının kök nedenlerine getirdiği basit ancak çarpıcı ve etkili çözümlerle bugüne kadar süre gelen ezberleri bozucu bir mükemmellik modelidir.

CM2 eğitimleri iş hayatında gündelik yaptığımız işlere daha bilinçli bir şekilde yaklaşmam için bir perspektif kazandırdı. Sürdürülebilir iş disiplini açısından bir firmanın önce vizyon, misyon, core competency’lerini koruyarak süreçlerini belirlemeli ve süreçlerini net olarak ortaya koyduktan sonra uygulanacak sistemlerini devreye almalıdır.

Sempro’nun her yıl tüm CM2-C, CM2-P ve konfigürasyon yönetimi alanında çalışan kişileri bir araya getirmesi konusunda attığı adım Türkiye firmalarının bilinç kazanması için çok büyük bir adım oldu.

Eğitim zevkli ve ilham vericiydi. Teorisini öğrenmiş olduğumuz kavramlar gerçek hayattaki karşılığını buldu. Öğrendiklerimi işimi yaparken de kullanabileceğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimi daha iyi yapabilmem için yol açmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Daha Fazla