CM2-02 Gereksinimler ve CM2 Ana Hattı

Bu kurs, ürün, çözüm ve iş gereksinimlerinin yapılandırılması ve sahiplenilmesini içeren gereksinim yönetiminin temel unsurlarına odaklanmaktadır.

Detay
CM2-03 Değişiklik Yönetiminin Temelleri

Bu kurs, kapalı döngü bir değişiklik sürecini ve değişiklik süreci için gerekli olup, bu sürecin dışında olan yapı taşlarını tanımlamaktadır.

Detay
CM2-04 CM2 Değişiklik Süreci

Bu kurs CM2 kapalı döngü ve hızlı-rota değişiklik süreçlerinin etkisini ve verimliliğini ortaya koymaktadır.

Detay
CM2-05 Ürün Yaşam Döngüsünün Sürdürülebilirliğinin Zorlukları

Bu kurs kapsamında, CM2-01’den CM2-04’e kadar anlatılan ve Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi sürecinde tanımlanan süreç akışlarına ve rollerine ek olarak işletme ve bakım fazında Dijital Örgü'nün yönetimi ve Dijital İkiz'in izlenebilirliği açısından kr...

Detay
CM2-06 Kurumsal CM2 Uygulamasının Yönetilmesi

Bu kurs, bir kurumun araçlarını ve diğer temel iş süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duyulan süreci anlatır.

Detay
CM2-07 İş Süreçlerinin Optimizasyonu

Bu kurs her bir temel iş sürecinin verimliliğini arttırmak için gerekli olan temelin oluşturulmasını 2 aşamalı bir yaklaşımla anlatmaktadır.

Detay
CM2-08 İşletmelerde Sürdürülebilir Kurumsal Dönüşüm

Bu kurs planlama emirlerinin ve sipariş emirlerinin PLM, ERP, ALM ve CLM yazılımlarında nasıl hazırlandığını ve yönetildiğini anlatır.

Detay
CM2-09 Operasyonel Mükemmellik Çalıştayları

Bu uygulamalı kurs, CM2'yi uygulayanlar için en önemli ve aynı zamanda en zor olan paradigmaları değiştirmeye odaklanır.

Detay
CM2-13 Yazılım Yaşam Döngüsünün CM2 ile Optimizasyonu

Bu kurs, konfigürasyon yönetimi için CM2 modelinin ve entegre süreç mükemmelliğinin yazılım alanına nasıl uygulanabileceğini açıklar.

Detay
IpX-20 Doküman Yönetimi

Bu eğitim ile dokümanın hangi kişi veya kaynakta oluştuğundan bağımsız olarak, ürünle ilgili tüm dokümanların, standart bir Doküman Kontrol Süreci ile nasıl yönetileceği anlatılmaktadır.

Detay