Kurumsal CM2 Uygulamasının Başarılması

Kurumlar, eski PDM, PLM ve / veya ERP sistemlerini iyileştirme çabalarının sonuçlarıyla hayal kırıklığına uğramaya devam etmektedirler. Bazı gelişmelere yönelik fırsatlar belirlendiğinde bile, bunların başarılı bir şekilde implemente edilmesi zordur. Bu iyileştirme projeleri çoğu zaman kapsamlarında azalma, maliyet ve takvim aşımları ile sonuçlanır.

Yukarıda açıklanan olumsuz deneyimler, kurumsal süreç yapılandırma projesi başlatıldığında da gerçekleşir. Bu başarısızlıklar sorunun kendisi değil, basit bir alt konunun belirtileridir; değişikliklerin düzgün bir şekilde yönetilememesi ve uygulamadaki yetersizlikler.

Bu kurs, bir kurumun araçlarını ve diğer temel iş süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duyulan süreci, Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi'ne giden yolu anlatır. Tanımlanan herhangi bir aracı veya süreç iyileştirme fırsatını başarılı bir şekilde uygulamak için uygun temeli kurmak için adım adım simülasyonu içerir.

Bu kurs aynı zamanda, mevcut iş uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerini, dikkati nereye çekeceğinizi, bir geçiş planının nasıl geliştirileceğini ve projenin belirtilen hedefleri nasıl karşıladyacağını, hedeflenen sonuçları nasıl sağlayacağını ve nasıl yönetileceğini  gösterir.CM2-06