CM2 Mezunlarına Bilgi Tazeleme Semineri

CM2 ve bunun temelindeki ilkeler, 6 kurstan oluşsan sertifikasyon programının 1986'da tanıtılmasından bu yana değişmemiştir. Bu ilkeler, değişikliği uygulamaya geçirmek ve gereklilikleri açık, net ve geçerli tutma becerisini geliştirmektir. 

35'ten fazla ülkede 10.000'in üzerinde CM2 sertifikasyon programı mezunu bulunmaktadır. Bu mezunlardan birçoğu, CM2'yu sertifikalarını aldıktan hemen sonra uygulamaya geçirmek üzere motive olmuş fakat iki büyük zorlukla karşılaşmışlardır: zayıf yönetim desteği ve yetersiz yazılım araçları. 

Zamanla, zorlukları yaratan her iki alanda da önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu nedenle de CM2 uygulamaları giderek daha başarılı olmuştur. Son yıllarda yıllık IPE sempozyumunda yapılan sunumlar neredeyse tamamen başarı öyküleri haline gelmiştir. Güçlü yönetici desteğiyle birlikte en çok CM2 mezununa sahip olan kuruluşlar en başarılı uygulamalara sahip olmuştur. 

CM2 modelindeki ve uygulama tekniklerindeki gelişmeler süreklidir. Bu tazeleme semineri, katılımcıların süreçlerini iyileştirmeleri için, CM2 bilgilerini en son gelişmelerle güncellemeye yaramaktadır. 


 

CM2-16