GENEL BİLGİ

Araştırmalar, bir çok projede proje yönetiminden kaynaklanan mali kayıplar olduğunu ve projelerin başarısızlıkla sonuçlandığını göstermektedir. Projelerin doğru yönetilmesi ile başarısızlık nedenlerinin ortadan kaldırılması mümkündür. Proje yönetimi kapasitelerini ve süreçlerini geliştirmeye akıllıca yatırım yapan kurumlarda projeler zamanında, bütçesinde ve teknik başarı ile tamamlanabilmektedir.

Project Management Institute (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan eğitim programı ile proje yönetim süreçlerinin, proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim sırasında projeler ve proje yönetimi ile ilgili standartlar ve kavramlar, proje örgütlenmesine ilişkin tanımlar ve proje yaşam döngüsündeki adımlar işlenmektedir.

Eğitim, temel bilginin ve proje yönetimi ile ilgili en iyi uygulamaların aktarılmasının yanı sıra, örnek proje uygulamasını kapsayan grup çalışmaları ile desteklenen bir çalıştay formatında sunulmaktadır.

Katılımcılara eğitim sonunda Sempro logolu katılım sertifikası verilecek olup, katılımcılar daha sonra PMP sertifikası için ayrıca çalışabileceklerdir.

NEDEN KATILMALISINIZ?

Bu eğitime katılarak ile proje yönetimi temel süreçlerini, bilgi alanlarını ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve teknikleri öğrenebilirsiniz.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • GİRİŞ

 • PROJE YÖNETİMİNDE STANDARTLAR

  • Project Management Institute
  • Project Management Body of Knowledge ve Sertifikasyon

   

 • TEMEL KAVRAMLAR

  • Proje, proje yönetimi, program yönetimi temel kavramlar ve tanımlar
  • Rutin iş tanımları ve proje
  • Proje yönetimi ile projelerle yönetim arasındaki fark
  • Proje yönetimi ve örgüt yapıları

   

 • PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

  • Başlangıç safhası tanımlar
  • Stratejik örgütsel hedeflerin proje kapsamında tanımlanması
  • Proje hedeflerinin, iş tanımının belirlenmesi
  • Planlama safhası tanımlar
  • Proje görev ve sorumlulukların belirlenmesi
  • İş kırılım yapısı önemi ve tanımlar
  • Proje zaman yönetimi
  • Maliyet yönetimi
  • Uygulama ve kontrol safhası tanımlar
  • Kapanış safhası tanımlar
  • Gündelik çalışmaya (operasyon) devir
  • Proje kapanış değerlendirmesi ve dokümantasyon