KRY Ders Görseli

Şirketlerin başarıyı yakalamaları ve sürdürülebilir olmaları, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmelerine bağlıdır. Kurumsallaşma yolunda atılması gereken en önemli adımlar iş süreçlerinin oluşturulması, stratejik planlama yapılması ve kurumsal risk yönetimidir.

Bu eğitimde; Kurumsal Risk Yönetimi’nin, bir kuruluşun yapısını ve iş yapış tarzını bozabilecek, gelecekteki varlığını tehlikeye atabilecek tüm faktörlere odaklanılmaktadır. Yönetim kurulu seviyesinden şirketin tüm birimlerine kadar, hem fırsatlar hem de tehditler açısından tüm aşamaları (risk analizlerinin yapılması, risklere karşı yanıt oluşturulması, izlenmesi ve denetlenmesi ile tüm bu aşamalar sırasında yapılması gereken risk çalıştaylarının nasıl yönetilmesi gerektiği) adım adım uygulamaları ile kapsanmaktadır.

Eğitim sadece finansal risklerle sınırlı kalmayıp operasyonel, teknolojik, yasal, etik, iş güvenliği, pazarlama, insan kaynakları, çevresel ve proje riskleri ile literatüre yeni giren sağlık ve sosyal medya gibi riskler de ayrı ayrı incelenmektedir.

Eğitim Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.


Eğitimin İçeriği
 

Temel Kavramlar

 • Neden Kurumsal Risk Yönetimi Yapılmalıdır?
 • Risk Nedir? Fırsatlar ve Tehditler.
 • Risk Matrisi
 • Risklerin Sınıflandırılması
  • Şirket Dışı Risk Kaynakları
  • Şirket İçi Risk Kaynakları

Kurumsallaşma

 • İş Süreçleri Hiyerarşisi
 • Stratejik Planlama
 • SWOT Analizi

Kurumsal Risk Yönetimi Yol Haritası

 • Kurumsal Risk Belirleme Yöntemleri
 • Risk Analizi
 • Olasılık Etki Matrisi
 • Tehditlerle Başa Çıkabilme
 • Risklerin Kümülatif Etkisi
 • Risk Yanıtı
 • İzleme ve Gözden Geçirme
 • Denetleme

Kimler Katılabilir
 

 • İş Süreçleri Yöneticileri
 • Fonksiyonel Yöneticiler
 • Kurumsal Risk Yönetimi Ekip Üyeleri
 • Proje Yöneticileri

Eğitimin Süresi


 • Çevrim İçi Eğitim: 2 gün
 • Sınıf İçi Eğitim: 2 gün

Eğitmen
 

Devrim Simav Uysal - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

7.11.2022

2 Gün

Devrim Simav Uysal

Sınıf İçi Eğitim

Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48