Katılımcılarımız bu eğitimde, CM2 metodunun, tanımlı roller ve objeler ile, hızlı ve etkili bir şekilde yönetilen kapalı döngü değişiklik yönetimi sürecini öğrendiler. Katılımcılarımız, kurumlarında halihazırda uygulanmakta olan süreçleri, CM2 süreçleri ile karşılaştırarak, kendi süreçlerindeki gelişime açık noktaları ve CM2’nun bu süreçleri ne yönde iyileştirebileceğini belirlediler.