Strateji, organizasyonun bugünkü durumundan varmak istediği noktaya nasıl ulaşacağının tanımlanmasıdır. Ancak organizasyonlar, stratejiyi vizyon cümlesi ile sınırlı tutmakta ve detay seviyelerde takip edilebilecek bir yapıda kurgulamakta zorlanmaktadırlar. Stratejik hedeflerin doğru tanımlanmasında, organizasyondaki kişilere aktarılmasında ve günlük kararlara etkisinin gözlenmesinde sorunlar/aksaklıklar yaşanmaktadır.

Sempro Stratejik Planlama ve Uygulama prosesi, etkili metotlar kullanarak şirketin amaçlarının, stratejik hedeflerinin ve girişimlerinin birbiri ile iletişimini ve uyumunu sağlayarak geliştirmeyi hedefler.

Stratejik Planlama, sistematik ve iş birliğine dayalı planlama, yürütme ve gözden geçirme süreci sağlar.

İyi tanımlanmış bir Stratejik Planlama ve Uygulama prosesi şirketin tüm birimlerinin aynı hedefleri benimsemesine ve bu hedeflere ulaşmak için iş birliği içinde çalışmasını sağlamaya yarar.

KDM Modül 1

Kapsam

1- Biz Kimiz, Misyon ve Vizyon

2- Şirket Politikaları

 • Kalite Politikası
 • Sürdürülebilirlik
 • Etik kurallar,
 • Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politika,
 • Uyum politikası,
 • Değerler ve ilkeler,
 • İnsan kaynakları politikası,
 • vb.

3- SWOT analizi ile desteklenen Stratejik İş Planı ve Hedeflerin tanımlanması

 • Stratejik Hedefler
  • Ürün
  • Hizmet
  • İnovasyon ve AR-GE
  • Teknoloji ve Yetkinlik
  • Operasyonel Mükemmellik
  • Dijitalleşme
  • İK
 • Anahtar Performans Göstergeleri
 • Stratejik Projeler ve Aktiviteler
 • Yönetim Gözden Geçirme Süreci
  • Hedefler ve Performans
  • Süreçler ve Kalite Sistemi
  • Dijitalleşme
  • Yetkinlikler
  • Sertifikasyon
  • Ölçme Sistematiği

 

Hedefler

 

 

Başarı

 

Danışmanlık Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle      info@sempro.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.