İşletmelerin, ürün ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik süreçleri ile uygulamaları arasında boşluklar olmaktadır. Sempro, bu boşlukların belirlenmesi ve uygun süreçlerin oluşturulması için, Değerlendirme ve Önceliklendirme Yöntemi önermektedir. Bu kapsamda temel amaç, şirket için “Biz Kimiz?”, “Ne Yapıyoruz?” ve “Nasıl Yapıyoruz?” sorularına cevap verilmesi, eksiklerin belirlenmesi ve giderilmesi için bir yol haritası çıkartılmasıdır. Söz konusu yol haritasının çıkartılması ile şirketin mevcut durumu ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar tanımlanmaktadır.

Değerlendirmenin doğru kurgulanabilmesi için, ilgili şirket tarafından daha önce yapılan çalışmalar incelenmekte, eksiklikler birlikte belirlenmekte, bu eksikleri tamamlamak için öncelikler tanımlanmakta, görevler ve termin ataması yapılmaktadır.

KDM Modül 2

Kapsam

1- Değerlendirme

 • Firmanın Kurumsal Kimliği: BİZ KİMİZ?
  • Biz Kimiz?”, “Misyon” ve “Vizyon”
  • Organizasyon 
  • İş Ortakları: Kurumsal iş birlikleri
  • Dış Kaynaklar ile İlişkiler
  • Temel Yetkinlikler: Şirketin rekabet üstünlüğü sağlayan yetenekleri (mühendislik, proje yönetimi, üretim, test, kalite, vb.) 

 

 • Firmanın Ne İş Yaptığı: NE YAPIYORUZ, KİMİN İÇİN?
  • Ürünler ve Hizmetler
  • Müşteri Yönetimi

 

 • Firmanın İş Süreçleri: NASIL YAPIYORUZ?
  • Şirketlerin kurumsal iş süreçlerinin ve bu süreçlerin uygulamalarının gözden geçirilmesi
  • Organizasyonun ve süreçlerin tanımlandığı Stratejik İş Planı oluşturulması:
  • Stratejik İş Planı; organizasyonun kurumsal kimliğini, yaptığı işleri ve bu işleri yapmak için kullandığı süreçleri ve altyapıyı tanımlayan en üst seviye veri setidir.
  • Var olan süreçlerle en iyi uygulamalar karşılaştırılarak boşluk analizi gerçekleştirilmesi.
  • Süreçlerin belirlenmesi.

 

2- Önceliklendirme ve Yol Haritası

 • Değerlendirilen tüm alanlara yönelik olarak kapsam, görevler ve önceliklerin tanımlandığı bir uyarlama planın ortaya çıkartılması.

  

yol haritası

 

 

süreçler

 

Danışmanlık Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle      info@sempro.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.