Şirketlerde eksik veya düzeltilmesi gereken süreçler belirlenir ve bu süreçleri geliştirmek/baştan oluşturmak için bir yol haritası çıkartılır. Yol haritasındaki her bir adımın şirkete sağlayacağı faydanın analizi ve şirketin kaynakları da göz önünde bulundurularak, bir önceliklendirme yapılır. Bu önceliklendirmeye göre süreçleri geliştirmek veya yeniden oluşturmak için ‘Kurumsal İş Süreçleri Uyarlama Planı’ ortaya çıkartılır.

Süreçlerin geliştirilmesinin süreç kullanıcıları ile yapılması süreçlerin performansını arttırmaktadır. Bu nedenle süreç geliştirme çalışmalarına başlamadan önce, süreç kullanıcılarının eğitim eksiklikleri tespit edilmekte ve gerekli eğitimler sağlandıktan sonra tüm çalışmalar birlikte yapılmaktadır.

Şirketlerin ürün yönetimi ile ilgili tüm süreçleri tek şemsiye altında toplanmakta, bir ürün ve konfigürasyon yönetim kültürü oluşturulmakta ve projelerle ile ilgili tüm bilgiler, ürün konfigürasyon yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.

KDM Modül 3 - Yeni

Kapsam

1- Süreç Değerlendirme

 • Şirketlerin misyon ve vizyonunu içeren Stratejik İş Planından başlayarak, ürün ve hizmetin oluşturulması ile ilgili tüm iş süreçleri ve süreçlerin uygulamalarının gözden geçirilmesi,
 • Var olan süreçlerle en iyi uygulamaların karşılaştırılması ve boşluk analizi gerçekleştirilmesi,
 • Üzerinde çalışılacak süreçlerin belirlenmesi,
 • Üst seviye ve detay süreçlerin tanımlandığı Süreç Haritasının oluşturulması,
 • Değerlendirilen süreçlere yönelik olarak; kapsam, görevler ve önceliklerin de tanımlandığı, bir Uyarlama Planının ortaya çıkartılması.

 

2- Eğitim 

Şirketlerde mevcut süreçlerde belirlenen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayabilmek veya yeni süreçleri sağlam bir temelde oluşturabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç vardır. Verilen eğitimler ile şirket çalışanlarına gerekli teknik bilgiyi sağlayarak süreçleri sağlam temellere oturtmaları hedeflenmektedir.

Eğitimler, süreç mükemmelliğini sağlamak için 6 temel alanda yoğunlaşmıştır.  Bu alanlar;  

 • Yeni Nesil Konfigürasyon Yönetimi CM2
 • SAE EIA-649 Konfigürasyon Yönetimi
 • Sistem Mühendisliğinin Temelleri
 • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi'dir.

 

3- Süreç Geliştirme

Şirketlerin misyon ve vizyonunu içeren stratejik iş planından başlayarak, ürün ve hizmetin oluşturulması ile ilgili tüm iş süreçleri gözden geçirilir, düzeltmeler tanımlanır, gerekmesi durumuna süreçler yeniden oluşturulur.

 • İş Geliştirme ve Pazarlama
 • Program Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Geliştirme Süreci
 • Ürün Konfigürasyon Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri (Teknolojileri) Altyapısı Değerlendirme
 • Tesis ve Varlık Yönetimi

 

4- Süreç Performansı Değerlendirme

Süreçlerin performansı, iş performansı için kritik bir faktördür. Kullanılmayan süreçlerde değişiklik yapma ihtiyacı olmaz. Bu nedenle süreçlerin kullanımının teşvik edilmesi ve değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir.

 • Süreç performansını ölçmek için metriklerin belirlenmesi,
 • Geliştirilen süreçlerin verimliliğinin değerlendirilmesi,
 • Süreci yürüten ve sonuçlarından etkilenen paydaşlarının doğru belirlenmesi,
 • Kayıtların tutulması,
 • Belirlenen metriklere göre süreçlerin analizi,
 • Gerek görülmesi durumunda, süreçlerde iyileştirilme veya yeni metrik belirlenmesi,

  


  

süreçler

 

 eğitim

 

 

süreç geliştirme

 

Danışmanlık Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle      info@sempro.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.