Şirketlerde ürün ve hizmetler ve söz konusu ürün ve hizmetlerin yapılmasına yönelik süreçler arasında boşluklar bulunmaktadır. Sempro bu boşlukların belirlenmesine yönelik bir Şirket Ana Hattı oluşturma yöntemi önermektedir. Bu kapsamda temel amaç şirketin “Biz Kimiz?” “Ne Yapıyoruz?” ve “Nasıl Yapıyoruz?” sorularına cevap verilmesi, eksiklerin belirlenmesi ve eksiklerin tamamlanması için bir yol haritası çıkartılmasıdır. Söz konusu yol haritasının çıkartılması ile şirketin mevcut durumu ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar tanımlanmaktadır.

Kapsam

1.  Şirket tarafından şirketin kurumsal ve yönetsel yapısına yönelik yapılan (organizasyon, süreçler vb.) çalışmalar varsa değerlendirilmesi.

2.  Şirket Anahattı oluşturulmasına yönelik ilgili bölümlerin ve bilgilerin belirlenmesi.


 

Yalın Yönetim İçin Şirket Ana HattıŞirket Anahattını oluştururken:

BİZ KİMİZ?

 • Şirketin güncel olarak kullandığı “Vizyon”, “Misyon” ve “Biz Kimiz?”
 • Şirketin organizayonel yapısı: Şirketin hiyerarşik yapısını ve şirket bölümlerinin birbiri ile bağlantısını açıklayan çalışmalar
 • Şirket Bölümleri: Şirket bölümlerini, her bir bölümün ana faaliyetlerini açıklayan çalışmalar
 • İş Ortakları: Kurumsal iş birlikleri, bu iş birlikleri ile ilgili bilgiler, bu iş birliklerine dair taraflar arasında imzalanan dokümanlar hakkında bilgiler
 • Dış Kaynaklar ile İlişkiler: Şirketin kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleri dışında kalan faaliyetlerini sağladığı, o konularda uzmanlaşmış diğer firmalar hakkında bilgiler (ör: web sitesi tasarımı, hukuk bürosu, mali müşavir vb.)
 • Şirket Politikaları: Şirketin tüm politikaları (ör: etik kurallar, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politika, kalite politikası, uyum politikası, değerler ve prensipler, insan kaynakları politikası vb.)
 • Temel Yetkinlikler: Şirketin rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleri (mühendislik, proje yönetimi, üretim, test, kalite vb.)      

NE YAPIYORUZ?

 • Ürünler: Şirketin ürünlerine dair tanıtıcı ve üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgi ve dokümanlar (ör: katalog, internet sitesindeki ürün bilgileri vb.)
 • Hizmetler: Şirketin sağladığı hizmetlere dair tanıtıcı ve üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgi ve dokümanlar
 • Müşteriler: Şirketin iş yaptığı ve potansiyel müşterileri ile bilgi ve kayıtları nasıl tuttuğu

NASIL YAPIYORUZ?

Temel İş Süreçleri ve İş Süreçlerinin Sahipleri

 • İş Geliştirme ve Pazarlama Süreci (sosyal medya, fuar web sitesi, müşteri ziyareti)
 • Program Yönetimi Süreci (Kontrat yönetimi, Proje Yönetimi, Proje Yönetim Ofisi, Risk Yönetimi)
 • Geliştirme Süreci (Gereksinim Yönetimi, Güvenilirlik, İdame, Ergonomi, Tasarım ve Proses Mühendisliği ve dokümantasyonu, Tasarım Doğrulama ve Geçerleme, Sistem Entegrasyonu)
 • Ürün Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Ürün ana hatlarının yönetimi, İsimlendirme ve Numaralandırma, Veri ve Kayıtların Yönetimi, Dokümanların Doğrulanması ve Yayınlanması, Değişiklik Yönetimi)
 • Bilgi Sistemleri Altyapısı ve ilgili süreçler
 • Tesis ve Varlık Yönetimi ve ilgili süreçler

 

Çalışma süresi 2(iki) gündür.

 

Danışmanlık Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle info@sempro.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.