Sempro, 2015 yılında Makina Y. Mühendisi Semiha Yaşar tarafından, kurumların dijital dönüşümü için gerekli altyapıyı geliştirmeye yönelik kurumsal işbirlikleri oluşturmak için kurulmuştur. Sempro, kurumların süreç mükemmelliğine ulaşmalarına ve dijital dönüşümleri için gerekli altyapının oluşturulmasına destek olmaktadır.

2015’ten bugüne değişen ve gelişen deneyim ve yöntemlerimizle, iş birliği yaptığımız şirketlerin kurumsal dönüşümlerini destekleyerek, beklentilerinin gerçekleşmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle ürün ve servisleri olan paydaşlarımızın dijital dönüşüm projelerinde yer alarak, teknoloji, insan ve süreçlerindeki yapılanmayı ve değişimi destekliyoruz. Paydaşlarımızın kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini arttırıyoruz.

 

NEDEN SEMPRO?

Müşterilerimizle ilişkimizin sürekliliği amacımızdır. Güvene dayalı ilişkinin en iyi sonucu vereceğine inanırız. Oluşturduğumuz çözümlerin uygulanmasını takip ederiz. Müşterimizin başarısı için çalışırız.

SÜREÇ GELİŞTİRME

CM2 Metodolojisini temel alarak tüm kurumsal iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, boşluk analizinin gerçekleştirilirmesi ve uyarlama planının ortaya çıkartılması konularında firmalara danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Detay
YALIN YÖNETİM İÇİN ŞİRKET ANAHATTI OLUŞTURMA

Şirketlerde ürün ve hizmetler ve söz konusu ürün ve hizmetlerin yapılmasına yönelik süreçler arasında boşluklar bulunmaktadır. Sempro, bu boşlukların belirlenmesine yönelik bir Şirket Anahattı Oluşturma yöntemi önermektedir.

Detay
ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK YÖNETİMİ

Fonksiyonel sistemi ömrü boyunca destekleyecek maliyet etkin destek sisteminin kurulması hakkında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Detay
KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Şirketin tüm ana faaliyetlerini tek şemsiye altında toplanarak, CM2 kontrollü bir iş yönetim kültürünün oluşturulmasıyla süreç mükemmelliğini yakalamak konusunda firmalara danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. 

Detay
SÜRDÜRÜLEBİLİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşme , şirketlerin dönüşümünü kaçınılmaz hale getiriyor. Bu hızlı gelişim ve değişime ayak uyduramayan şirketler hayatta kalamıyor. Değişim ise ancak dijital dönüşüm ile mümkün.

IpX’in Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme modeli (True North Enterprise Calibration™) ile şirketinize dijital dönüşüm süreci kapsamında danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Detay

CM2’nun içeriği üzerinde tartışmaya gerek yok, yıllarca çalışılarak ve güncellenerek bugüne kadar gelmiş, alt yapısında tecrübenin de yer aldığı mükemmel bir konfigürasyon yönetimi içeriği. Sempro bu içeriğin katılımcıya aktarılmasında son derece profesyonel. Gerek eğitmenlerin tecrübesi ve eğitim esnasında verilen dokümanlar, gerekse eğitimdeki workshoplar olsun, açıkçası içeriğin aktarılması konusunda söyleyecek ... DEVAMI
İrem SEVİLMİŞ Konfigürasyon Yönetimi Teknik Lideri - NUROL MAKİNA
Eğitimler sade ve etkili bir biçimde katılımcılara yeni ve bütünsel bir düşüncenin kapısını açıyor. CM2'yu organizasyon yapılarında omurga olarak kullanan ve süreçlerini ona göre yeniden düzenleyen kurumlar geleceği kazanmak konusunda çok avantajlılar. Değişimi sürekli gelişime dönüştüren ayakta kalacak.
Murat KAVUŞAN Kıdemli Uzman Mühendis - ROKETSAN
CM2; tasarım ile üretim dünyasının arayüzlerini basitleştirerek tanımlayan, içinde sistem mühendisliği, ürün yaşam döngüsü ve kalite yönetim sistemi pratiklerine kadar pek çok öğrenilmiş dersi barındıran, çoğu modelin aksine "nedir" i tanımlamayı aşarak "nasıl" lar ile ilgili de yol gösteren mükemmel bir model. Dijitalleşen dünyada sürekli artan dijital bilgi de ... DEVAMI
Selcen KARCILAR Kalite Yöneticisi - ESEN SİSTEM ENTEGRASYON
CM2/IPX metodolojileri ürün geliştiren ve üretim yapan şirketler için faydalı bir standart ve rehberlik sağlıyor. CM2/IPX yönteminde can alıcı bulduğum iki özellik var. Ürün gereksinimlerini ve ürün ağacını planlamayı öne çıkartıyor olması ve değişiklik yönetimini sürekli iyileştirmeyi bir aracı olarak kullanması.  PLM çalışanı ve danışmanı olarak görev yaptığım 15 sene boyunca, bir ... DEVAMI
Coşkun ÖZAŞÇILAR EMEA Technical Sales Consultant - DASSAULT SYSTEMES TURKEY
Konfigürasyon yönetimini, standartlar ile çizilmiş sınırlarının ötesine çıkararak işletme seviyesinde bir yönetim fonksiyonu olarak konumlandıran ve tecrübeye dayalı en iyi mühendislik uygulamaları ile ürün yaşam döngüsü boyunca tüm fazlar için gereksinimleri ve bilgiyi en doğru şekilde yöneterek düzeltme kaynaklarını minimuma indirmeyi ve şirketlerin başarı grafiğini en üste çıkarmayı hedefleyen ... DEVAMI
Sibel PİŞKİN Konfigürasyon Yönetimi Takım Lideri – TEI
Rekabetin ve en iyiye ulaşma çabasının her geçen gün hızla arttığı bu günlerde, tipinden bağımsız olarak ürün yönetiminin kurumsal anlamda nasıl başarılacağını, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, basitleştirilmiş ama bir o kadar da mükemmelleştirilmiş bir modelde sunan CM2 yaklaşımının Sempro aracılığıyla bizlere kazandırılması hem ülkemiz hem de kurumlarımız adına büyük ... DEVAMI
Onur ÜYE Kıdemli Teknik Lider – TEI
CM2’da klasik konfigürasyon sürecinde kullanılan statik baselinelar yerine moving baseline var. Her bir CN’in effective date’i baseline’ları belirliyor. Daha önce alınmış baseline’lara CN’in history’sinden görebiliyoruz. CM2’ya göre 4 tip baseline var. Enterprise baseline, facility baseline, product baseline ve information system baseline. Facility, product baseline ve information system fiziksel bir item ... DEVAMI
Hatice ÇÖL Konfigürasyon Yöneticisi - HAVELSAN
Değişim zamanımızın popüler kavramı. Değişimi bütünlüklü olmayan tekil öğe ve olgular ile süslü sözler kullanarak anlatmak da popüler anlatım biçimi. CM2 can sıkıcı hale gelmiş, hayatın çeşitli alanlarında sıkça karşımıza çıkmış bu pratiği reddediyor. Organizasyonlarımızda iş yapış şeklimizi nasıl değiştireceğimizi bütünlüklü bir model ile akılcı ve açık ifadeler kullanarak ... DEVAMI
Anıl Utku YİRMİBEŞ ROKETSAN
Bir kurumun entegre süreç mükemmelliğine ulaşması için yapılması gereken herşey, CM2 eğitimlerinde adım adım açıklanmıştır. Perde arkasında gerçekleştirilen ve önemsenmeyen süreçler, problemlerin kök nedenleridir. CM2 tüm bu süreçleri kapsamlı olarak ele alır ve mükemmelleştirmek için neler yapılması gerektiğini söyler. Yöntemleri açık, anlaşılır, net ve geçerlidir. Bu sayede uygulanması her kurum ... DEVAMI
Kübra ÇİFTÇİER ROKETSAN
Ürünü, sadece tasarım ve üretim döneminde değil, bütün yaşam döngüsü boyunca ele alır. Gereksinimlerin clear, concise and valid olması gerektiğini öğrendim. Önce datasetlerin yayınlanması gerektiğini, daha sonra yapılan değişikliğin uygulanması gerektiğini öğrendim. Prototiplerin dökümanları valide etmek için yapıldığını öğrendim. Reuse’un çok önemli olduğunu ve bunu sağlayabilmek için namingin doğru ... DEVAMI
Firdevs IŞIK Configuration Management Engineer - ROKETSAN
As planned/as released baseline ile V. Cycle’nın sol ve sağ taraflarını birbirine bağlamayı ve profesyonelce yönetmeyi öğreten CM2’ya sonsuz teşekkürler.
Melek TÜREK KARAKUŞ Configuration and Product Management Engineer - ROKETSAN
CM2-09 kursunda CM2 kültürü kapsamında şu ana kadar öğrendiğim temelleri bir araya getirerek, CM2 yaklaşımını daha net bir şekilde sindirdim. Administrative hiyerarşi, enterprise baseline, product baseline kavramlarının detaylarını öğrenerek süreç içerisinde nasıl kullanıldıkları, ne zaman ve kim tarafından uygulandıkları, aralarındaki bağlantılar konusunda uygulamalı çalışma fırsatı buldum. CM2 geneline bakacak olursam, buna ... DEVAMI
İlkim Ekim YALÇIN Konfigürasyon ve Teknoloji Yönetimi Sorumlusu-ROKETSAN
Kurumların gereksinimlerini “clear, concise and valid” olarak tanımlaması oldukça önemlidir. Yaşanan problemlerin çoğu gereksinimlerin “clear, concise and valid” tanımlanmamasından kaynaklıdır. Kapalı devre değişiklik yönetiminin devreye alınması, kişilerin değişiklik yapmaktan çekinmeyecekleri efektif bir değişiklik yönetim sisteminin kurulması, özellikle “fast track” ve “full track” değişikliklerin tanımlanarak uygulamaya alınması, kurumları ileriye taşıyacak uygulamalardandır. Konfigürasyon ... DEVAMI
Ayça YALÇINKAYA Configuration Management Engineer - ROKETSAN
CM2, proje ve süreç aksaklıklarının kök nedenlerine getirdiği basit ancak çarpıcı ve etkili çözümlerle bugüne kadar süre gelen ezberleri bozucu bir mükemmellik modelidir.
Seda Bilgi CAN Leader Configuration Management Engineer - ROKETSAN
CM2 eğitimleri iş hayatında gündelik yaptığımız işlere daha bilinçli bir şekilde yaklaşmam için bir perspektif kazandırdı. Sürdürülebilir iş disiplini açısından bir firmanın önce vizyon, misyon, core competency’lerini koruyarak süreçlerini belirlemeli ve süreçlerini net olarak ortaya koyduktan sonra uygulanacak sistemlerini devreye almalıdır. Sempro’nun her yıl tüm CM2-C, CM2-P ve konfigürasyon yönetimi ... DEVAMI
Ayşe KAYHAN Proje Müdürü - MERBA MÜHENDİSLİK
Eğitim zevkli ve ilham vericiydi. Teorisini öğrenmiş olduğumuz kavramlar gerçek hayattaki karşılığını buldu. Öğrendiklerimi işimi yaparken de kullanabileceğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimi daha iyi yapabilmem için yol açmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Ayşin İSLAM Elektronik Mühendisi, UGES/MGB - ASELSAN
Bir ürünün başlangıçtan itibaren, tedavülden kalkana kadar geçirdiği tüm süreçlerde, ürüne eli değen herkesin sorumluluk alması gerektiği bir ürün yönetimi için gereken tüm açık, doğru ve geçerli gereksinimleri CM2 sayesinde öğrenmiş olduk. Bu ürün yönetiminin kurumsal anlamda nasıl başarılacağını, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, basitleştirilmiş ama bir o kadar da mükemmelleştirilmiş ... DEVAMI
Onur ÜYE Kıdemli Teknik Lider - TEI
15 yıldır görevli olduğum konfigürasyon yönetiminin hantal ve kağıt/basılı kopya yönetimi altında sıkışan yapısının bottom-up / top-down ile tamamen değişebileceğini, konfigürasyon süreçlerinin, maliyet ve non-conformity'leri azaltmadaki rolünü gördüm.  Proje yönetimi ve sistem mühendisliği anlayışında konfigürasyon yönetimi ile birlikte değişerek yeni dünyada farklılaşacağını gördüm. Önce süreçlerin sonra toolların tasarımı sadece bizim elimizde. ... DEVAMI
Seda ÖZGEN Konfigürasyon Yöneticisi - HAVELSAN
CM2 eğitimleri ile konfigürasyon yönetimine farklı bir bakış açısı kazanmıştık, proje başlangıcından entegre lojistik destek çalışmaları da dahil bir konfigürasyon yönetiminin işin ayrılmaz bir parçası olduğundan bahsetmiştik. CM2-09 ile de bu bakış açısını çalıştığımız firmalarda nasıl uygulamaya alabiliriz kavramı üzerinde çalıştık. Bunu yaparken; Nurol Makine, Roketsan, TEI, FNSS, ve ... DEVAMI
İrem SEVİLMİŞ Konfigürasyon Yönetimi Teknik Lideri - NUROL MAKİNA
CM2’ya göre gereksinimlerin clear, concise and valid olması, baselineların moving olması, closed-loop iş akışında yer alan IR, CR, CN ve AO öğeleri ile değişiklik kayıtlarının izlenebilirliğinin sağlanması, Fast Track ile creator ve user arasında değişikliğin hızlı yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Klasik CM2 modelini bilen ve kullanan biri olarak CM2 modeli ile ... DEVAMI
Murat UĞUZCAN Konfigürasyon Yöneticisi - HAVELSAN
CM2-07 ve CM2-08 kursunda CM2 baseline'larınınayrımınu ve önemini kavradım. Şirketlerin temelini oluşturan administrative hiyerarşinin nasıl oluşturulması gerektiğini, enterprise baseline'ın dataya bağlı iken diğer diğer product ve facility baseline'ların fiziksel baseline'lar olduğunu öğrenerek bu kavramların süreç içerisinde hangi aşamalarda kullanılacağını kavradım. Değişiklik yönetimi sürecinin analiz ve uygulama fazlarından oluştuğunu bu fazlarda ... DEVAMI
İlkim Ekim Yalçın Konfigürasyon ve Teknoloji Yönetimi Sorumlusu-ROKETSAN
CM2-08'in sununda Konfigürasyon Yönetiminin ana süreçlere dahil olması gereken, belli standart ve prosedürlere dayalı, süreçler ile çerçevesi çizilmiş bağımsız bir yönetim olması gerekliliği fikrini benimsedim. CM2'da bilginin açık, doğru ve anlaşılır ve tutarlı olmasının devam eden süreçlerde kritikliğini bu yüzden en başta kurgulanan yapının çok iyi düşünülüp planlanması gerekliliği önem ... DEVAMI
Derya YEĞİN
Konfigürasyon Yönetiminin gerekliliğine ve önemine her zaman inandım. Fakat CM2 ile tanıştıktan sonra en büyük zayıflığımız olan hantal değişiklik sürecimiz için çözüm yolunu çok daha net gördüm. Artık bu yeni konseptle sürece inancım, savunma gücüm ve ayakları yere basan ikna savlarım daha fazla. Her şey için çok teşekkürler!
Fatma ATILGAN HBT/TSTM - ASELSAN
CM2 süreç yönetim süreçlerini kullanarak bir sistemi nasıl yönetmek gerektiğini anladım. CM2'nun step stone'larını kavradım. Bunları işlerime nasıl uygun hale getireceğimi düşüneceğim.
Haluk YAŞIL KKST-Konfigürasyon Alan Uzmanı - HAVELSAN
CMII; doğru insanın, doğru zaman ve doğru yerde çalışması için ortam sağlayan, kullanıcı-sahip ilişkisinin net bir şekilde tanımlandığı, kaynakların proje safhalarına göre uygun atandığı, isimlendirme & numaralandırma gibi tanımlama faaliyetlerinin önceliklendirildiği ve temellere dayandırıldığı,  değişiklik yönetimine kurumsal seviyede bir perspektif getiren, mevcut gidişatı verimli bir şekilde gözlemlemek için durum ... DEVAMI
Hatice Albayrak Kıdemli Konfigürasyon Yönetimi ve PLM Sistemleri Mühendisi

ASELSAN TSI Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. MEGE TEKNİK BMC Savunma BTB Proje Farplas İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Kale Arge Türk Havacılık ve Uzay Sanayii FNSS ARÇELİK VESTEL SAVUNMA SANAYİ BASE STUDIO ODTÜ ION BEYÇELİK GESTAMP AKSA RUNFLAT SYSTEMS SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI CADEM VESTEL SAVUNMA CES Milsoft Nero Industries GES Mühendislik BAROK SAVUNMA GRUP OTOMASYON GÜNSEL HAVELSAN ISUZU İZGE YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK NUMESYS YETKİN AVUKATLIK BÜROSU DASSAULT SYSTEMES MAKEL TÜBİTAK UZAY ROKETSAN Pavo Tasarım TÜMOSAN Motor ve Traktör ESEN SİSTEM ENTEGRASYON NUROL MAKİNA ve SANAYİ A.Ş. TÜBİTAK SAGE Barko Elektronik MOSBIT DATARAPHIC PT.Pindad VOLKAN İTFAİYE ÖZTEK Şirketler Grubu TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. MPG MİLMAST ARGE PLM STM Meteksan Savunma

Tüm Haberler