Bir kurumun gereksinimlerini ve iç süreçlerini tanımlama, yapılandırma, ilişkilendirme ve kişilere sorumluluk verme yöntemi, hedeflenen görevleri başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirme veya iş hedeflerine ulaşma yeteneğini doğrudan etkiler.

Gereksinimlerin ve süreçlerin tanımlanması hafife alınır veya yanlış yapılırsa, kurum kurtarıcı kaynakların maliyeti ile karşı karşıya kalır. Bu maliyetler, kalite ve takvimi yakalamak için harcanan ekstra zaman, para ve diğer kaynaklardır.

Kalite ve takvim problemleri, organizasyonun günlük olarak harcadığı enerjiyi gereksiz yere kullanır ve düzeltici faaliyetle çalışma, standart “çalışma tarzı” haline gelir. Bu durumun değiştirilmesi için mevcut süreçler ve en iyi uygulamalar arasındaki boşluğun fark edilmesi ve bu boşluğun kapatılması için kültür değişiminin gerekli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu kurs gereksinimlerin dokümante edilmesi, onaylanması, yayınlanması ve değişlik yönetiminin yapılması için etkili bir metodoloji sunmaktadır. Buna ek olarak, kurtarıcı kaynak maliyetlerini azaltmak için yöntemler sunmaktadır. Tüm gereksinimlerin doğru, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak için değişiklik yönetimini ve süreç iyileştirmelerini ele almaktadır.

Eğitim kapsamına ulaşmak için tıklayınız.

Eğitmen bilgisi için bizimle info@sempro.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.


CM2-01

24.5.2021

5 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-01 ve CM2-02 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

5.7.2021

5 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-01 ve CM2-02 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

6.9.2021

5 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-01 ve CM2-02 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

15.11.2021

5 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-01 ve CM2-02 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48