Operasyonel Mükemmellik Kampı

Üst düzey bir yöneticinin CM2 sertifikasyon programına diğer çalışanlarla birlikte katılması motive edici bir etki yaratır, fakat zaman kısıtlamaları yöneticilerin eğitime katılmasının önünde büyük bir engeldir.

Zaman kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, bu kursun uzunluğu, en son güncelleme ile, 2 güne düşürülmüştür.

Kursun formatı yöneticiler için uyarlanmıştır. Kurs materyalinin yarısı, tüm ders materyallerinden elde edilen en güçlü çizimlerden alınan tam sayfa grafikleri içermektedir. Her bir çizim, önemli noktaları özetleyen bir sayfa ile açıklanmaktadır.

Bu kurs, süreç iyileştirme için IPE / CM2 modelinin derinlemesine incelenmesini ve her katılımcının kendi süreçlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamasını sağlar.

Her bir konu üzerinde diğer katılımcılarla tartıştıktan sonra, bu kursu tamamlayanlar, şirketlerinde tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilirler.


 

CM2-15