PLM Görsel

Bir ürünü ortaya çıkaran fikir aşamasından başlayarak ürünün ömür döngüsünü tamamlamasına kadar ürünün geçirdiği her evrenin yönetilmesini sağlayan yaklaşıma PLM (Product Lifecycle Management), bu süreçte ortaya çıkan her bilgiyi sürekliliği sağlayacak şekilde bir araya tutan sistemlere de PLM sistemleri denilmektedir.

Bu eğitim ile; PLM’in şirketlere sağlayacağı süreç ve organizasyonel açıdan yararları, PLM sistemlerinin yetenekleri, şirketin süreç ve iş yapış amacına uygun seçim gereksinimlerinin belirlenmesi, PLM projelerinin rol ve kapsam açısından ele alınmaktadır.

Eğitim Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.


Eğitimin İçeriği
 

PLM: Temel Kavramlar

 • PLM paradigmaları ve temel kavramlar,
 • PLM’in organizasyonlardaki yeri ve önemi,
 • Etkin PLM platformlarının öğeleri ve PLM’in fonksiyonları,
 • PLM ’in genişleyen erişimi,
 • Global seviyede PLM’in trendleri ve zorlukları,
 • PLM’in yararları,

PLM Yararları ve Potansiyel Değerleri

 • PLM’in potansiyel yararları,
 • PLM maliyetlerinin tanımlanması ve ölçülmesi,
 • PLM değerinin ölçülmesi,
 • PLM faydalarının değerlendirme metodolojisine giriş,
 • PLM metriklerini belirleme ve kullanma,

PLM Stratejisi ve Çözüm Tanımı

 • PLM stratejisi geliştirme,
 • Üst düzey planlama (High-Level Planning),
 • PLM stratejisi, PLM vizyon ve misyon tanımlama,
 • Gereksinimleri tanımlama,
 • PLM projesi amaç ve hedeflerini tanımlama,
 • PLM uyarlama planı ve stratejisi,

PLM Çözümü ve Değerlendirme

 • PLM çözümlerini değerlendirme ve seçme,
 • Doğru iş gereksinimlerini geliştirme,
 • Teknik gereksinimleri geliştirme,
 • En uygun PLM sistemini seçme,

PLM Sistemini Uyarlama, İzleme ve Sürekli Gelişme

 • Projeler neden başarısız olur?
 • PLM proje yönetimi becerileri,
 • Proje planı ve proje organizasyonunun oluşturulması,
 • Uyarlama planının yapılması,
 • Proje iletişimi,
 • PLM beklentilerini yönetmek,
 • Uyarlamanın değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir
 

 • İş Süreçleri Yöneticileri,
 • Fonksiyonel Direktörler,
 • PLM Projesi Ekip Üyeleri,
 • PLM Sistem Entegratörleri,
 • Konfigürasyon Yönetimi Uzmanları ve Yöneticileri,
 • Proje Yöneticileri
 • Tasarım ve Üretim Mühendisleri,
 • BT Uzmanları ve Yöneticileri
 • PLM Yazılım, Çözüm ve Hizmet Sağlayıcıları,
 • PLM Projesi Sponsorları ve Yöneticileri

Eğitimin Süresi

 

 • Çevrim İçi Eğitim: 2 gün
 • Sınıf İçi Eğitim: 2 gün

Eğitmen
 

Ayşe Kayhan - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

20.6.2022

2 Gün

Ayşe Kayhan

Çevrim İçi Eğitim

Sempro Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi eğitimi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

24.10.2022

2 Gün

Ayşe Kayhan

Çevrim İçi Eğitim

Sempro Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi eğitimi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48