SM Ders Görseli

Sistem Mühendisliği, karmaşık sistemlerin gereksinimlerinin, mimarilerinin ve tasarımlarının tanımlanması, doğrulanması ve geçerli kılınması ile sistemlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini, kullanılmasını ve elden çıkarılmasını sağlayan, disiplinler arası ve bütünleştirici bir yaklaşımdır.

Sistem Mühendisliğinin Temelleri eğitimiyle mühendislerin ve mühendislik yöneticilerinin sistem mühendisliği disiplininin ve uygulamalarının temellerini anlamaları ve projelerinde uygulamaları hedeflenmiştir. Eğitimde, ilk ihtiyacın ortaya çıkmasından başlayarak ürünün elden çıkarılmasına kadar süren ürün yaşam döngüsü boyunca sistem mühendisliğinin temelleri anlatılmaktadır.

Eğitim aşağıdaki dokümanlarla uyumludur:

•   ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering - System life cycle processes

•   INCOSE (International Council of Systems Engineering) (2015) Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Process and Activities (4th ed.)

Eğitim Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.


Eğitimin İçeriği
 

Sistem Mühendisliği Temel Kavramları

 • Sistem Tanımı
 • Sistem Mühendisliği Tanımı
 • Sistem Mühendisliğinin Değeri

Sistem Yaşam Döngüsü

 • Yaşam Döngüsü ve Yaşam Döngüsü Modeli
 • Genel Yaşam Döngüsü Evreleri
 • Yaşam Döngüsü Yaklaşımları

Teknik Süreçler

 • İş / Görev Analizi
 • Paydaş İhtiyaç ve Gereksinimlerini Tanımlama
 • Sistem Gereksinimlerini Tanımlama
 • Mimari Tanımlama
 • Tasarım Tanımlama
 • Gerçekleştirme
 • Entegrasyon
 • Doğrulama
 • Aktarım
 • Geçerli Kılma
 • İşletim
 • Bakım
 • İmha

Kimler Katılabilir
 

 • Yazılım ve donanım mühendisleri
 • Konfigürasyon liderleri
 • Üretim mühendisleri
 • RAM Mühendisleri
 • Kalite Mühendisleri
 • Sistem Mühendisleri
 • Tasarım Mühendisleri
 • Mühendislik yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Satın alma mühendisleri
 • Satış mühendisleri

Eğitimin Süresi

 

 • Çevrim İçi Eğitim: 5 yarım gün
 • Sınıf İçi Eğitim: 3 gün

Eğitmen
 

Burcu Özgör Demirkaya - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.10.2021

5 Gün

Burcu Özgör Demirkaya

Çevrim İçi Eğitim

Sistem Mühendisliğinin Temelleri eğitimi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

13.12.2021

5 Gün

Burcu Özgör Demirkaya

Çevrim İçi Eğitim

Sistem Mühendisliğinin Temelleri eğitimi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48