PLM Görsel

Bir ürünü ortaya çıkaran fikir aşamasından başlayarak ürünün ömür döngüsünü tamamlamasına kadar ürünün geçirdiği her evrenin yönetilmesini sağlayan yaklaşıma PLM (Product Lifecycle Management), bu süreçte ortaya çıkan her bilgiyi sürekliliği sağlayacak şekilde bir araya tutan sistemlere de PLM sistemleri denilmektedir.

Bu eğitim ile; genel PLM kavramları, tarihçesi incelenmektedir. PLM’in işletmelere etkisi ve ürün yönetimi odaklı işletme yönetimi yaklaşımına desteğine değinilmekte ve sonrasında farklı PLM sistemleri kullanacak olan katılımcıların ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına her PLM sisteminde standart olarak bulunan özelliklere ve kavramlara değinilmektedir. Bu kavramlar, meta, ürün, süreç, proje, değişiklik ve gereksinim ile ilgili kavramlar olarak kümelenmiştir.


Kapsam
 

Giriş

 • PDM, PLM, ALM, SysLM, DEPLM kavramları
  • PDM – Product Data Management
  • PLM - Product Lifecycle Managemento 
  • ALM – Application Lifecycle Managemento 
  • SysLM – System Lifecycle Managemento 
  • DEPLM – Digital Enterprise Product Lifecycle Management·     
 • PLM’in gelişimi ve tarihçesi·
 • PLM’in işletmelere etkisi
  • İşletme Entegrasyon Mühendisliği
  • İşletme süreçleri ve kurumsal hafıza·      Ürün yönetimi odaklı işletme yönetimi
  • Bilgiye dayalı işletme yönetimi ve objektif bilgi
  • Yenilik yönetimi
   • Bürokrasiden arındırılmış birimler
   • Pazara hızlı çıkış
 • ERP & PLM değerlendirmesi
  • ERP ve PLM farkları
  • ERP ve PLM kesişim noktaları

PLM Kavramları

 • Meta yönetimi
  • Bilgi arama
  • Obje yaşam döngüleri ve durum protokolleri
  • Obje revizyon yönetimi
  • Roller & Yetkiler
  • Entegrasyonlar
  • MS Office
  • CAD sistemleri
 • Belge yönetimi
  • CAD belgesi yönetimi
  • Tekil CAD belgelerinin yönetimi
  • CAD komplelerinin yönetimi
  • Teknik resimlerin yönetimi· 
 • Antet otomasyonu
  • CAD görüntüleme
  • Audit Trail·       
 • Süreç Yönetimi
  • İş Akışları
   • BPMN (Business Process Modeling & Notification) protokolü
   • Otomatik görevler
  • İş akışı / PLM objesi bağlamı·     
 • Proje Yönetimi
  • Proje Planları
  • Proje Görevleri
  • Kontrol Listeleri
  • Kontrol Listesi Tipleri
  • Proje kaynak / maliyet yönetimi
  • Projelerin diğer PLM kavramları ile ilişkisi·
 • Ürün Yönetimi
  • PLM objesi olarak “Parça”
   • Yapı Ağacı
   • Kullanım Durumu
  • “Parça” ve “Belge” ilişkisi
  • BOM yönetimi
   • “CAD” ve “BOM” ilişkisi
   • eBOM
   • mBOM
   • xBOM
  • PLM objesi olarak “Ürün”
   • Ürün Ana verisi
   • Türev ürünler
   • Ürün konfigürasyonu·
 • Değişiklik Yönetimi
  • Değişiklik süreci ve iş akışları
  • CM2 ve PLM değişiklik süreçlerinin ilişkisi·     
 • Gereksinim yönetimi
  • Şartnameler
  • Gereksinimler
  • ReqIF ve ReqMAN uygulamaları

Endüstriyel IoT

 • Bir IoT platformu olarak PLM
  • Dijital İkiz
  • Dijital Dikiş
 • Sistem mühendisliği
  • MBSE - Model bazlı sistem mühendisliği
  • Bir MBSE platformu olarak PLM

 

 

Kimler Katılabilir

 • İş Süreçleri Yöneticileri
 • Fonksiyonel Direktörler
 • PLM Projesi Ekip Üyeleri
 • PLM Sistem Entegratörleri
 • Konfigürasyon Yönetimi Uzmanları ve Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • Tasarım ve Üretim Mühendisleri
 • BT Uzmanları ve Yöneticileri
 • PLM Yazılım, Çözüm ve Hizmet Sağlayıcıları
 • PLM Projesi Sponsorları ve Yöneticileri

 

Eğitimin Süresi

 • Çevrim İçi Eğitim: 2 gün
 • Sınıf İçi Eğitim: 2 gün

 

Eğitmen

Efe Gürman - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.