CM2 Değişiklik Süreci

Bir organizasyonun, dijital örgüyü başarılı bir şekilde yönetememesi, değişiklik yönetimini verimli bir şekilde gerçekleştirememesi ile doğrudan bağlantılıdır. Çoğu kurum, her bir ana disiplin için belirlenmiş konu uzmanlarına sahiptir, ancak değişiklik yönetimine odaklanmış konu uzmanları nadiren bulunmaktadır.

Bu kurs, Kurumsal Konfigürasyon Yönetiminin önemini ele alacak ve dünya standartlarında bir kurum için değişikliği etkin bir şekilde yönetecek rol, sorumluluk ve iş akışlarını tanıtacaktır. Böylece, dijital örgünün, ürünün/hizmetin tüm ömür devri boyunca sağlam kalmasını ve dijital ikizin doğru olması sağlanır.

Bu kurs CM2 kapalı döngü ve hızlı-rota değişiklik süreçlerinin gücünü ve verimliliğini ortaya koymaktadır. Bu süreçler, 01'den 03'e kadar olan kurslarda tanımlanan yapı taşlarına ve ilkelere bağlıdır.

Bu kursta tanımlanan metodoloji uygulandığında, bir kuruluş için değişiklik yönetimi süreci, “zorunlu bir kötülük” olmaktan çıkarak gerçek bir rekabet avantajı haline gelecektir.CM2-04