Dijital Örgü ve Dijital İkiz'in Yürütülmesi

Günümüzde entegre süreç mükemmeliğine ulaşmış olan kuruluşların sayısı olması gerekenden azdır. Bunun sebebi çoğu kurumun konfigürasyon yönetimini sadece tasarım alanında küçük bir role sıkıştırmış olmasıdır. Bu kurumlar yüksek oranda sapma ve feragat yapmak zorunda kalır, sürekli yangın söndürme durumunda çalışmayı bir is standartı olarak yorumlarlar.

Kurumun entegre süreç mükemmelliğine ulaşması için öncelikle konfigürasyon yönetiminin kısıtlı rolü ile ilgili paradigmalarını kırması gerekir. Bu kısıtlı yaklaşımdan CM2 modeline geçiş, çok dikkatli planlanması ve yönetilmesi gereken bir kültürel değişim sürecidir.

Bu yeni kültürün temeli, daha hızlı değişiklik yapabilme ve iyi dokümante edebilme becerisidir. Bu kabiliyetin sadece tasarım verilerine değil, tüm kurumsal gerekisinimlere ve ömür devri boyunca tüm ürünlere uygulanması gerekir. Ana hedef tüm gereksinimlerin, her zaman açık, net ve anlaşılır tutulmasıdır ve bu ulaşılabilir bir hedeftir.

Bu kurs her bir temel iş sürecinin verimliliğini arttırmak için gerekli olan temelin oluşturulmasını 2 aşamalı bir yaklaşımla anlatmaktadır. Süreçlerin önce tanımlanıp bu süreçleri etkinleştirecek olan araçların daha sonra seçilmesinin uygun yaklaşım olduğunu teyit edecek ve olması gereken temel unsurları tanımlayacaktır.CM2-07