Dijital Dönüşümün Sağlanması

Ürün Ömürdevri Yönetimi (PLM) Yazılımları iki ana konuda uzmanlaşmıştır: Ürün gereksinimlerinin yönetimi ve değişiklik süreç akışları. bu konular ERP yazılımları tarafından yönetilmemektedir. PLM yazılımlarının Planlanmış/Yayınlanmış Anahatları ve Kapalı Döngü Değişiklik Yönetimini destekleyecek fonksiyonaliteye sahip olması gereklidir.

Dijital Örgü'nün anahattan planlama emrine, planlamadan sipariş emrine ve nihayet siparişten üretildiği-gibi kayıtlarına kadar yönetilmesi zorlu bir iştir. Hangi gereksinimin, hangi revizyonda, hangi anda kullanılması gerektiğinin tespiti de ayrı bir zorlayıcı konudur.

Bu kurs planlama emirlerinin ve sipariş emirlerinin PLM, ERP, ALM ve CLM yazılımlarında nasıl hazırlandığını ve yönetildiğini anlatır. Doğru dokümanların kullanıldığından emin olmak için sipariş emir döngülerinin kapatacak iş yetkilendirmelerini açıklar. Metadatayı yönetmek ve kullanmak için CM2 yaklaşımını ve yeniden kullanımın nasıl optimize edileceğini anlatır.

Bu kurs başarılı bir yazılım uygulaması için gerekli olan anahtar unsurları ve detaylı süreçleri oluşturur.  CM2 modelini destekleyecek araçların yeteneğini değerlendirmek ve onaylamak için "CM2-600 Etkinleştirme Aracı Ön Değerlendirme Kılavuzu" standardını açıklar.CM2-08