Operasyonel Mükemmellik için Uygulamalı Çalıştaylar

Bu uygulamalı kurs, CM2'yi uygulayanlar için en önemli ve aynı zamanda en zor olan paradigmaları değiştirmeye odaklanır. Katılımcılar çeşitli roller üstlenecekler ve üçüncü günün sonunda CM2 sürecinin tüm yönlerini yerine getirecekler.

Üst yönetim olarak, kurumsal anahttı gözden geçirecek ve içeriğini, formatını, isimlendirme ve numaralandırma kurallarını doğrulayacaklar.

Temel iş süreci sahibi olarak kurumsal işletme standartlarını ve prosedürlerini oluşturacak, kurumsal anahattı ortaya çıkartacaklar.

Çapraz-Fonsiyonel takım üyeleri olarak bir ürün geliştirecekler; tasarım temelini, hiyerarşisini oluşturacaklar ve ürün anahattını ortaya çıkartacaklar.

CRB üyeleri olarak kurumsal ve ürün anahatlarında değişiklikler yapacaklar. Tedarik zinciri uzmanını destekleyici olarak değişikliklerin efektivitelerinin üretim planlamalarına göre senkronize olmasını sağlayacaklar.

3 üyeli hazırlayan/kullanan ekibinin birer üyesi olarak, yönetsel ve ürün iş akışlarını yönetecek ve uygulayacaklar. CM2-09