CM2-03

Değişiklik yönetimi, değişikliklerin kurumsal seviyede ve ürün/hizmetin yaşam döngüsündeki etkisini bir bütün olarak anlamaktır. Değişiklik yönetiminin hedefi, sürecin doğru anlaşılıp uygulanmasını sağlayacak kültürel değişimin de gerçekleşmesi ve bunun sonucu olarak da her zaman doğru, açık ve anlaşılır gereksinimlerle çalışılmasıdır.

İşletmelerde, ürün ve sistemler için hızlı ve verimli bir değişiklik yönetimi süreci tanımlamak çok önemlidir. Değişiklik sürecinin yapı taşlarına gereken önem verilmeden oluşturulan süreçler, birçok kez değiştirilir veya yeniden tasarlanır. Süreç iyileştirme çalışmaları, ürün/hizmet veya birimin dijital ikizini geliştirme ve sürdürme yeteneğini de kapsar. Bu sayede, kalemlerin yeniden tanımlanmasına karar verilmesi (re-identification) ve değişikliklerin görünürlüğü ile ilgili problemler en aza indirgenir.

Bu eğitim, kapalı döngü değişiklik süreci ve değişiklik süreci için gerekli olup, bu sürecin dışında oluşturulması gereken yapı taşlarını tanımlamaktadır. Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi kavramı, bu yapı taşlarına bağımlıdır. Eğitimde ayrıca, değişikliğe uğrayan birimin yeniden tanımlanmasına yönelik bir karar ağacının oluşturulması ve bu sayede dijital ikizin tam görünürlüğünün nasıl sağlanacağı aktarılır.

Eğitim sonunda, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara, IpX (Institute for Process Excellence) onaylı sertifika verilir.

Eğitim Kapsamını İndirmek İçin Tıklayınız.


PDU Stamp  CM2 Eğitimleri 15 PDU Kazandırıyor

Eğitimin İçeriği
 

 • İş Dönüşümü Değişiklik Gerektirir
 • Şirketlerin Başarısı: CM2 İş Modeli
 • Değişiklikle İlgili İletişim ve Kararlar
 • Yeniden Tanımlamanın Kuralları
 • İş Akışlarını Yönetmek ve Yetkilendirmek İçin Dijital Objeler
 • İnceleme ve Değişiklik İstekleri
 • Değişiklik Bildirimi, Etki Matrisi ve Değişiklik Kaydı
 • Tedarik, Üretim ve Modifikasyon İçin Standart Dijital Objeler
 • Değişikliğin Son Ürün Seviyesinde İzlenebilirliği
 • Üretim Sonrası İzlenebilirlik ve Ürün Modifikasyonları
 • Değişiklik Uygulama Noktası, Yayınlanma ve Geçerlilik Tarihleri
 • Değişiklik Uygulama Noktalarının Doğru ve Yanlış Kullanımları

Eğitmen
 

Semiha Yaşar - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kimler Katılabilir
 

 • Proje Yöneticileri
 • Sistem Mühendisleri
 • Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Mühendisleri
 • Mühendislik Yöneticileri
 • Yazılım ve Donanım Mühendisleri
 • Konfigürasyon Mühendisleri
 • Üretim Mühendisleri
 • ELD ve RAM Mühendisleri
 • Kalite Mühendisleri
 • Satın Alma Mühendisleri

Eğitimin Süresi

 

2 gün

Ön Koşul


CM2-02 Gereksinimler ve CM2 Ana Hattı

25.7.2022

4 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-03 ve CM2-04 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

26.9.2022

4 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-03 ve CM2-04 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48 

14.11.2022

4 Gün

Semiha Yaşar

Çevrim İçi Eğitim

CM2-03 ve CM2-04 eğitimlerine birlikte kayıt alınmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: info@sempro.com.tr / 0312 939 86 48