Değişiklik Yönetiminin Esasları

Organizasyonlar sürekli olarak hızlı ve verimli bir değişiklik yönetimi süreci tanımlamak için mücadele etmektedirler. Ancak pek çok kuruluş, değişiklik sürecini veya değişiklik yönetimini kolaylaştırmak için gereken yapı taşlarını anlamadan değişiklik sürecini iyileştirmeye çalışmaktadır.

Birimlerin yeniden tanımlama kararları (re-identification) ve gerekli değişikliklerin görünürlüğü konularındaki problemler, dijital ikizleri geliştirme ve sürdürme yeteneğini doğrudan etkiler. Değişiklik yönetimi, değişikliklerin kurumsal seviyedeki ve ürün/hizmetin yaşam döngüsündeki etkisini anlamaktır.

Bu kurs, kapalı döngü değişiklik sürecini tanıtmakta ve değişiklik sürecinin kapsamı dışında kalan birkaç yapı taşını tanımlamaktadır. Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi kavramı, bu yapı taşlarına bağımlıdır. Ayrıca, yeniden tanımlamayı yönetmek ve dijital ikizin tam görünürlüğünü sağlamak için uygun kuralları tanımlayan bir karar ağacı sağlar.

Bu kurs ayrıca, değişiklik sürecinde gerekli iyileştirmeleri kolaylaştırmak için anlaşılması ve uygulanması gereken kültürel değişimlere de değinmektedir. Hedef, organizasyona her zaman açık, net ve anlaşılır gereksinimler tanımlanmasıdır. Bu, ancak değişikliği kabul eden hızlı ve verimli bir süreçle başarılabilir.CM2-03