Operasyonel Mükemmelliğin Temelleri

Bir kurumun gereksinimleri ve iç süreçleri nasıl tanımladığı, yapılandırdığı, bağladığı ve atadığı, hedeflenen görevi başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirme veya iş hedeflerine ulaşma yeteneğini doğrudan etkiler.

Gereksinimleri ve süreçlerin tanımlanması göz ardı edilir veya yanlış yapılırsa, kurum kurtarıcı kaynak harcamaları ile ciddi cezalar öder. Bu harcamalar, kalite ve takvimi yakalamak için harcanan plansız zaman, para ve kaynaklardır.

Kalite ve takvim problemleri, organizasyonun günlük olarak harcadığı enerjiyi gereksiz yere kullanır ve düzeltici faaliyet standart “çalışma tarzı” haline gelir. Bu durumun değiştirilmesi, mevcut süreçlerin en iyi uygulamalar ile  olan ilişkisinin anlaşılmasını ve geçişi gerçekleştirmek için gereken kültür değişiminin anlaşılmasını gerektirir.

Bu kurs gereksinimlerin dokümante edilmesi, onaylanması, yayınlanması ve değişlik yönetiminin yapılması için etkili bir metodoloji sunmaktadır. Ek olarak kurtarıcı kaynak maliyetlerini azaltmak için yöntemler sağlar. Değişikliğin sağlanması ve tüm gereksinimlerin doğru, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak için bir kurumun yapması gereken süreç iyileştirmelerini ele alır.


CM2-01