ELD_TR

Tüm ürünlerin ömürleri boyunca desteklenmesi gerekir. Entegre Lojistik Destek (ELD), destek aktiviteleri ve destek elemanlarının zaman, kalite ve maliyet uygunluğu ile planlandığı, tedarik edildiği, test edildiği, teslim edildiği ve sahada uygulandığı yönetsel ve teknik proseslerdir. ELD’nin temel amacı ürünün ihtiyaç duyulan performansına erişebildiği ve desteklenebilirlik ve ömür devri maliyetinin dengelendiği bir Destek Çözümü (Support Solution) geliştirmektir. Bunun için de ömür devri boyunca 7 fazda birçok farklı aktivite gerçekleştirilir. Erken safhalarda Destek çözümünü kullanarak, tasarım geliştirme faaliyetlerine girdi vermek ürün teknik performansı ile desteklenebilirlik performansını dengelemek için yapılan en önemli faaliyetlerdendir. Desteklenebilirlik tasarımı ne kadar erken safhada etkileyebilirse, yapılacak değişiklikler o kadar kolay ve maliyet etkin gerçekleştirilecektir. Ürünlerin kullanım safhasında herhangi bir destek problemi ile karşılaşılmaması için destek çözümünün kullanım planına göre önceden hazırlanması gerekmektedir. Destek safhası boyunca elde edilen veriler kaydedilerek, destek çözümü gözden geçirilir ve gerekliyse güncellenir. Ömür devri sonundaki Envanterden çıkarma safhası ile birlikte destek çözümü tamamlanmış olur. Bu safhadaki en önemli faaliyetlerden birisi (maalesef en çok ihmal edilen faaliyetlerden birisi) ise destek çözümünün genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve öğrenilmiş derslerin sonraki projelere aktarılabilmesidir.

Eğitimde kullanılan materyaller eğitmen tarafından bu eğitime özel olarak kendi bilgisi ve değişik ülke ve organizasyonların ELD ile ilgili standartlarından (ASD, DEF-STAN, JSP, MIL-STD, NATO) ve yaygın olarak kabul görmüş kitaplardan referans alınarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

ELD Giriş
 • ELD ve Destek Çözümü Tanımı
 • Ömür Devri Maliyeti
 • Neden ELD?
 • Desteklenebilirlik ve Destek Tanımları
 • ELD Prosesi - Genel Bakış

Ömür Devri Yönetimi Safhaları

 • Ön Konsept
 • Konsept
 • Geliştirme
 • Üretim
 • Kullanım
 • Destek
 • Envanterden Çıkarma

ELD Elemanları

 • Bakım
 • Destek ve Test Ekipmanı
 • Malzeme Desteği
 • İşgücü ve Personel
 • Tesisler ve Altyapı
 • Paketleme, Elleçleme, Depolama, Ulaştırma (PEDU)
 • Bilgisayar Kaynakları
 • Tasarım Etkileme
 • Eğitim ve Eğitim Desteği
 • Teknik Bilgi
 • Sürdürülebilirlik Mühendisliği
 • Ürün Destek Yönetimi
 • Olası eleman: Çevresel Faktörler ve Geri Kazanım

ELD Planlama ve Analizleri

 • ELD Planı (ELDP) ve Alt Planları
 • Lojistik Destek analizi (LDA)
 • Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik (RAM)
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM)
 • Demodelik
 • Ömür Devri Maliyet Analizi (LCCA) 

 


Kimler Katılabilir

 • ELD konusunda çalışan ve bilgi/birikimini artırmak isteyen personel
 • Tasarım Mühendisleri
 • Sistem Mühendisleri
 • Mühendislik yöneticileri
 • RAM Mühendisleri
 • Ürün Destek Personeli
 • Proje yöneticileri
 • Konfigürasyon liderleri
 • Planlama mühendisleri
 • Kalite Mühendisleri
 • Satın alma mühendisleri
 • Satış mühendisleri
 • Ürün geliştiren ve/veya destek hizmeti veren firma yöneticileri
 • ELD konusunda uzmanlaşmak isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları

Eğitimin Süresi

Sınıf İçi Eğitim : 5 gün


Eğitmen

Osman Günhan Bayat