Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (ing. Model Based Systems Engineering, MBSE); farklı disiplinlerce oluşturulmuş karakteristik bilgilerin belirli bir matematiksel formata çevrilerek paylaşımlı sistem modeline aktarılmasını öngörmektedir. Böylece tüm disiplinler tutarlı ve güncel bir modele her daim erişebilmektedir.

MBSE, bir ürün projesinin kavramsal tasarım safhasından başlayan ve tüm ömür döngüsü boyunca devam eden, gereksinimleri, tasarımları, analizleri, doğrulama ve geçerleme aktivitelerini destekleyen bir modelleme yöntemidir

MBSE, Sistem Mühendisliği süreçlerine alternatif değildir. MBSE ile geleneksel Sistem Mühendisliği yöntemleri güncel modelleme teknikleri kullanılarak yeniden yorumlanmakta ve modellenmektedir.

Bu eğitim ile karmaşık bir sistemin geliştirilmesiyle ilgili gereksinimleri, tasarımı, analizi ve doğrulamayı desteklemek için kullanılan MBSE metodolojisinin temelleri anlatılmaktadır.

Eğitim aşağıdaki dokümanlarla uyumludur:

 • ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering - System life cycle processes
 • INCOSE (International Council of Systems Engineering) (2015) Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Process and Activities (4th ed.)
 • OMG Systems Modeling Language V1.6 (2019)


Eğitimin İçeriği

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Temel Kavramları

 • Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Tanımı
 • Model Tanımı
 • Model Tabanlı Sistem Mühendisliği İhtiyacı

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Gelişimi

 • Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Evreleri

SysML (System Modeling Language) Tanımı

SysML Yapı (Structure) Diyagram Tanımı

SysML Davaranış (Behavior) Diyagram Tanımı

 

 

 

 

 

Kimler Katılabilir

 • Yazılım ve donanım mühendisleri
 • Sistem mimarları
 • Konfigürasyon liderleri
 • RAM Mühendisleri
 • Sistem Mühendisleri
 • Tasarım Mühendisleri
 • Mühendislik yöneticileri
 • Proje yöneticileri

Eğitimin Süresi

 • Çevrim İçi Eğitim: 1 gün veya 2 yarım gün
 • Sınıf İçi Eğitim: 1 gün veya 2 yarım gün

Eğitmen

Sadık Hotman - Eğitmen Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.