Dijital Örgü Optimizasyonu

Tüm organizasyonlar, işletme veya ürün/hizmet yaşam döngüsü boyunca gerekli olan bilgilerin doğru bir şekilde yönetilmesi konularında problem yaşarlar. Bu başarısızlık, yüksek düzeyde kurtarıcı kaynak harcamalarına ve sahadaki konfigürasyonların izlenememesine sebep olur. Bu, iş üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilecek önemli garanti, geri çağırma ve imtiyaz maliyetleri getirir.

Dijital Örgü'nün gücünün ve gerçek bir Dijital İkiz'in ortaya çıkarılması için, kuruluşun tüm özelliklerinin ve tüm ömür devri aşamalarının Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi süreci ile başarılı bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. 

Bu kurs, daha önce Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi sürecinde tanımlanan süreç akışlarına ve rollerine kritik eklemeler yapar. Bu eklemeler, Dijital Örgü'nun yönetimi ve işletme ve bakım  fazında Dijital İkiz'in izlenebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

Bu kurs aynı zamanda,Ömür Devri aşamalarının her birinde ilerledikçe Dijital İkiz'i yönetme ile ilgili farklılıkları ve zorlukları da tanımlamaktadır. Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi'nin tedarik zinciri yönetimindeki rolünün, dijital örgünün yönetilmesi için kritik olduğu da gösterilmiştir.CM2-05