Katılımcılarımız bu eğitim ile; ürünlerinin paydaş ihtiyaçlarını belirleyip sistem gereksinimlerini oluşturmayı, sistem mimarisini belirlemeyi, gereksinimlerini, tasarımlarını ve ürünlerini sistem gereksinimlerine göre doğrulamayı ve geçerli kılmayı uygulamalı olarak, sunumlar ve örneklerle öğrendiler.