Bu eğitimde katılımcılarımız CM2 metodolojisinin temelini oluşturan hiyerarşik ana hat kavramını öğrendiler. Bir ürünün, ana hattının en üst seviyesindeki ürüne ait uygulama gereksinimlerinden başlayıp en alt seviyesindeki hammadde teknik özelliklerine kadar nasıl kırılacağını ve bu yapının nasıl yönetileceğini öğrendiler.