Eğitimde; risk yönetimi yapmanın önemi, iç ve dış risklerimizin neler olduğu anlatıldı. Proje ekip üyeleri, risk belirleme yöntemleri ile, seçtiğimiz projenin risklerini belirlediler.
Bu proje için daha önceden oluşturdukları risk tablolarındaki eksikler belirlendi, risklerin açık ve anlaşılır nasıl tanımlanması gerektiği karşılıklı paylaşımlarla belirlendi.
Risk büyüklüğünün nasıl hesaplanması gerektiği anlatıldıktan sonra tablomuzdaki risklerin büyüklüklerini nicel zeminlere nasıl oturtacağımız üzerinde tüm ekip üyeleri ile paylaşımda bulunduk. Daha bitirmedik… Danışmanlığımız süresince riskleri konuşmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.