Yeni Bir Ürün Yönetim Yaklaşımı; CM2 Nedir? Neden Fark Yaratmaktadır?

Dijitalleşmenin artık bir zorunluluk olduğu ve firmaların ne yapmaları gerektiği üzerine çalıştığı bugünlerde adını sıkça duymaya başlayacağımız CM2 (Configuration Management 2) yöntemi, entegre süreç mükemmelliğini yakalamak için tasarlanmış bir endüstriyel standart ve iş metodolojisidir. Bu yöntem ve entegre süreç mükemmelliği kavramı, IpX (Institute for Process Excellence) tarafından geliştirilmiştir. 30 yılı aşkın süredir IpX, 6 kıtada 1800?den fazla organizasyonlara sistemlerini, verilerini ve çalışanlarını modernleştirme ve entegre etme süreçlerinde yardım etmektedir.

CM2 yönteminin arkasındaki temel felsefe, ''Şirketlerin başarılı olmaları ve hayatta kalması için birincil şart başarılı ürün ve hizmet üretmektir. Başarılı ürünlerin temelinde ise doğru ürün yönetimi yatmaktadır'' felsefesidir. Bu nedenle CM2, ürün temelli bir yaklaşımla ürün konfigürasyonlarının yönetiminden, değişiklik ve veri yönetimine uzanan bir yelpazeyi kontrol ederek süreç mükemmelliğini sağlar. CM2 yöntemi ile Konfigürasyon Yönetimi, işletmelerin tüm ürün yönetim faaliyetlerini tek bir şemsiye altında birleştirecek şekilde yeniden kurgulanmıştır.

Şu anda birçok firmada kullanılan MIL-STD-973, MIL-HDBK-61, EIA-649B gibi geleneksel Konfigürasyon Yönetim yaklaşımı 5 adımdan oluşur. Bunlar bilindiği gibi Planlama, Tanımlama, Değişiklik Kontrolü, Durum Takibi ve Denetimler başlıklarıdır. Genel bir özetle bakıldığında bu yaklaşımda konfigürasyon birimleri ve sabit ana hatlar tanımlanır, proje boyunca bunlara uygun hareket edilir. Durum takibi ve denetimler bu ilkelere göre yapılır. CM2, bu yaklaşımı günümüz için zayıf ve sınırlayıcı bulmakta, firmanın yetenekleri ve dinamikliği açısından kısıtlamalara neden olduğuna inanmaktadır. CM2'ya göre bir üründeki bütün her şey bir konfigürasyon birimidir, değişiklikler ise her an olabilir. Önemli olan belli zamanlara sabitlenmiş değişiklik yönetimi değil, gereken zamanda gerekenin yapıldığı bir değişlik yöntemidir. Bunun yapılabilmesi için gereken tek şey kurumsal seviyede operasyonel mükemmeliyet yaklaşımı ile gereksinim bazlı değişiklik yönetimidir.

CM2, firmaların ürün yönetimini ilgilendiren tüm ana faaliyet alanlarını tek bir şemsiye altında birleştirecek şekilde yeniden kurgulamaktadır. CM2 Ürün İş Süreci Temel Altyapısı aşağıda verilen 8 ana alanı bir bütün halinde yönetmeyi hedeflemektedir.

·        Konfigürasyon Yönetimi

·        Gereksinim Yönetimi

·        Değişiklik Yönetimi

·        Yayın Yönetimi

·        Veri Yönetimi

·        Kayıt Yönetimi

·        Doküman / Arşiv Yönetimi

·        Yazılım Araçlarının Kullanımı

Bu amaçla CM2 yöntemi ürün ve hizmetleri hiyerarşik bir yapıda sınıflandırır. Bu yapı en üst seviyeye uygulama gereksinimlerini yerleştirirken, tasarım temelleri ve ürünün bütün alt kırılımları alt seviyelerde yer alır. Bu yapının farklı seviyelerinde yer alan her bir ürün, kendi veri grubuna bağlanmış durumdadır. Herhangi bir ürüne bağlanmış olan bir veri grubu diğer veri gruplarından bağımsız olarak revize edilip yayınlanabilmektedir.

 

Ürünün geliştirme, üretim, bakım ve elden çıkarma fazlarını içeren yaşam döngüsü boyunca iletişimi sağlamak bu döngünün oldukça uzun olması nedeniyle zorlayıcıdır. Yaşam döngüsünün başında birbiriyle bağlanmış olan ürünler ve ürüne ait veriler zaman içinde birbirinden kopmaya başlamaktadır. Yaşam döngüsü boyunca ürün ve ürüne ait datalar doğru yönetilebilir ise iletişim kopukluğundan kaynaklanan hataların azalmasıyla ekstra kaynak kullanımı en aza düşmektedir. CM2 yöntemi, değişiklik yönetimi sürecini, gereksinim yönetiminin yapıtaşı olarak kabul eder, ürünler veya veriler üzerinde yapılan değişiklikler kontrol altında tutularak olası karmaşalardan ve düzeltici kaynaklardan kaçınılması sağlanır. CM2 metodunun en önemli konularından olan isimlendirme ve numaralandırmanın doğru yapılması, değişikliklerin doğru yönetilmesi, yerine kullanılabilirlik ile ürün takibinin kolaylaştırılması ve takvim ve geçerlilik tarihlerinin doğru planlanmasıdır.

CM2 metodolojisinin neden fark yarattığını anlamak için firmalarda yaşanan sorunlara bakmak ve bu sorunlara CM2'nun getirdiği çözümleri incelemek faydalı olacaktır. Günümüz organizasyonlarında gereksinimlerin açık, doğru ve anlaşılır bir biçimde belirtilememesi, gereksinim yönetiminin zayıf olmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra süreçlerin yoruma açık ve standartlaşmanın zayıf olması, kurum çalışanlarının süreçleri farklı algılamasına neden olmaktadır. Bunların yarattığı olumsuz etkileri gidermek, proje takvime uymak ve beklenen kaliteyi yakalamak adına ''Düzeltici faaliyet'' olarak adlandırılan işlemler yapmakta bunun için baştan öngörülmeyen ekstra kaynak kullanımı gerçekleşmektedir. Aslında, bu problemlerin çözülebilmesi için gerekli olan, süreç öncelikli bir değişim ve ürün yönetimi odaklı yaklaşımdır. CM2 yöntemi, bu noktada basit ve anlaşılır, rahat takip edilebilir süreç ve kuralları ile bu problemlere çözüm sunmakta olup düzeltici faaliyetler için ayrılan Kurtarıcı Kaynaklar'ın (Intervention Resources) yüzde %10'un altında olması sağlamayı hedeflemektedir.  

CM2 yöntemi sunduğu çözümler ile dünyadaki ve Türkiye'deki birçok firmanın ilgisini çekmiştir. Dünyadaki örneklere baktığımızda, Amazon, Caterpillar, Delphi, General Electric, General Motors, Gulfstream, IBM, Lockheed Martin, NASA, NATO, Nike, Nokia, Oracle, Pratt & Whitney, Raytheon, Rolls-Royce, SpaceX ve Sub-Zero/Wolf gibi birbirinden çok farklı sektörlerde yer alan firmaları görebiliriz. Türkiye'de ise Aksa, Altun Döküm, Arçelik, ArGe PLM, Aselsan, Barko Elektronik, BTB ArGe, Barok Savunma, Base Studio, Beyçelik Gestamp, BMC Power, Brist Axle, Cadem, C.E.S İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş, Conpeta, Dassault Systems, Dataraphic, Deico, Dönmez Debriyaj, Esen Sistem Entegrasyon, Farplas, Femsan, FNSS, Günsel, Grup Otomasyon, GES Mühendislik, Havelsan, İşbak, Isuzu, Kale ArGe, Makel, Mege Teknik, Meteksan Savunma, Mosbit, MPG, MSI, Milmast, Milsoft, Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş, Numesys, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, ODTÜ, Pavotek, Pindad, Roketsan, Spectra Öztek, SSB, STM, TAI, TEI, TSI, TurkishWin, Tübitak Sage, Tübitak Uzay, Tümosan, Türk Havacılık Uzay Sanayi, İzge Yazılım Eğitim Danışmanlık, Vestel Savunma Sanayi, Volkan Crafted Technology, Yetkin Avukatlık Bürosu gibi firmalar CM2 ile ilgilenmekte olup, bazılarında uygulamaya başlanmıştır.

 

Alper GERÇEK