Dijital Dönüşümde CM2 Yönteminin Yeri ve Önemi

Dijital Dönüşümde CM2 Yönteminin Yeri ve Önemi

Dijital dönüşüm sektör ve ölçek bağımsız her şirketin gündeminde yer alan bir konu. Artık dönüşümün gerekli olup olmadığı değil nasıl yapılacağı konuşuluyor. Dijital dönüşüm, adındaki dönüşüm kelimesinin vurguladığı üzere iş yapış şekillerindeki değişimi, geleneksel yöntemlerden dijital teknolojilerle bütünleşmiş yeni yöntemlere geçişi vurguluyor.

Dönüşümü gerçekleştirecek birçok teknoloji ve uygulama mevcut. Birçok konu uzmanının üzerinde durduğu ve ortak olarak dile getirdikleri listede, Akıllı Robotlar ve Akıllı Sistemler, Simülasyon, Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Bulut Teknolojisi, Eklemeli Üretim, Artırılmış Gerçeklik, Büyük Veri ve Veri Analitiği, Mobil Cihaz Teknolojileri, Blok Zincir, İletişim Teknolojileri ve Yapay Zekâ yer alıyor.

Adları belirtilen teknoloji ve uygulamalar arasında iki tanesi yaratacağı etki nedeniyle bir adım öne geçiyor; Simülasyon ile Yatay ve Dikey Entegrasyon.  

Simülasyon ile yeni dijital dünyada ürünler ve süreçler sanal dünyada yaratılacaklar, simüle edilecekler ve yaşam döngüleri boyunca yaşatılacaklar. Gerçek hayattan gelen verilerle birlikte gerçek birimin sanal dünyada bir ikizi olacak. Bu ikize verilen isim ise Dijital İkiz. Teknolojinin geldiği son noktada bunu yapabilmek mümkün.

Dijital ikizin getireceği fayda, fikir oluşumundan tasarıma, üretimden saha desteğe kadar geçen bütün süreçlerde ürünün gerçek dünyadaki ortamda olduğu gibi çalışması böylece olası hata ve eksiklerin görülebilmesi, entegrasyonların başarıyla sağlanması, hata oranının minimize edilmesi, müşteriyle buluştuktan sonra oluşan problemlerin hemen görülerek giderilmesi olarak özetlenebilir.

Bu yaklaşımın başarılı olması için gerekenler, ürün yaşam döngüsündeki bütün süreçlerin ve paydaşların ortak tanımlamalar kullanma disiplini, izlenebilirlik, herhangi bir noktanın açıkta kalmaması, yapılan bir değişikliğin ilgili bütün etki noktalarına taşınabilmesidir. Bunlar sağlanamazsa akışlarda kopukluklar, hatalar ve işlevsizlikler kaçınılmaz olacaktır.

CM2 yöntemi, getirdiği, ürün temelli bir yaklaşımla ürün konfigürasyonlarının yönetiminden, değişiklik ve veri yönetimine uzanan bir yelpazeyi kontrol edebilmektedir.

·       Ürün ve hizmetleri hiyerarşik bir yapıda sınıflandırması,

·       İlgili bütün noktaları (gereksinimler, tasarım parçacıkları, üretim prosedürleri, kullanım kılavuzları, saha destek dokümanları vb.) birbirleriyle ilişkilendirmesi,

·       İsimlendirme ve numaralandırmanın doğru yapılması,

·       Değişikliklerin doğru yönetilmesi,

·       Yerine kullanılabilirlik yaklaşımı ile CM2, dijital ikizin mükemmel bir şekilde oluşmasını sağlar, dijital dünyadaki örgü başarısı için gereken adımların oldukça basit ama etkin bir şekilde atılmasını garanti eder.

Diğer bir konu ise Yatay ve Dikey Entegrasyon. Dijital dönüşümün temelinde yatan akış, birbirine bağlantılı yapıların entegre olarak sağladığı sürekli veri akışı ve bundan bir değer üretilmesidir.

Dijital Dönüşümde CM2 Yönteminin Yeri ve Önemi 

Dönüşüm, her noktadan veri toplayabilme, analiz etme ve karar vererek veriyi değere dönüştürme demektir. Böylece ürün ve süreçlerin yönetiminde bütünlük, izlenebilirlik ve kalite artışı sağlamak mümkün olacaktır. Bu nedenle entegrasyon olarak adlandırılan teknoloji veri akışındaki rolü nedeniyle büyük önem taşımaktadır.

Dikey entegrasyon, tüm süreçlerde (tasarım, üretim, proje yönetimi, saha destek, pazarlama, kurumsal kaynak yönetimi vb.) kullanılan teknolojik altyapıda sağlanan entegrasyonla kesintisiz iletişim ve veri akışı sağlamak anlamına gelmektedir. Yatay entegrasyon ise her birimin kendi içerisinde bir bütün haline gelmesini sağlayarak mevcut kopuklukları önleyecek bütünsel bir akış yaratılmasını hedeflemektedir. Örneğin üretim sürecindeki tüm birimlerin entegrasyonu gibi. Bahsi geçen entegrasyonlar başarıyla sağlanamazsa dijital dönüşüm istenen verimi ortaya koyamaz.  

CM2 felsefesi verinin gücünü, doğruluğunu ve bütünlüğünü temel almaktadır. Verinin doğru kaynaktan üretilmesi ve etkin bir şekilde dağıtımı CM2 açısından her türlü sürecin doğru işleyebilmesi için gereken ana kriterdir. Bu noktada CM2 yöntemi, ürün yönetimini ilgilendiren tüm ana faaliyet alanlarını tek bir şemsiye altında birleştirerek bütün halinde yönetmeyi hedeflemesi, ürün konfigürasyonlarının yönetiminden, değişiklik ve veri yönetimine uzanan bir yelpazeyi kontrol ederek süreç mükemmelliğini sağlaması, yatay ve dikey entegrasyonlara hizmet etmektedir. 

Özetle; CM2 yöntemi, sahip olduğu özellikler açısından dijital dönüşümün özellikle dikkat çektiği ve dönüşüm başarısı için kaçınılmaz kıldığı noktalara etkin ve uygulanabilir çözümler getirmektedir. CM2, getirdiği yaklaşımlar ve disiplinlerle firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında onlara oldukça verimli bir yol arkadaşlığı yapmaya adaydır.

 

Alper GERÇEK

Dijital Dönüşüm Uzmanı