İptal İade Koşulları

ÖDEME İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Ödeme İptal ve İade Sözleşmesi (?Sözleşme?) hizmet alan (bundan sonra Sözleşme?de "KATILIMCI" olarak anılacaktır) ile Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:22/10 06520 Çankaya Ankara adresinde mukim Sempro Danışmanlık Müh. Hiz. ve Tem. Ltd. Şti. (işbu Sözleşme?de bundan sonra "HİZMET SUNAN" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

Hizmet Sunan Bilgileri

Unvan              : Sempro Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik Limited Şirketi

Adres               : Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:22/10 06520 Çankaya Ankara

 Vergi Dairesi  : 7610526094

Telefon            : 0090 312 219 63 93

İnternet sitesi : http://www.semprocon.com.tr/

E-posta           : info@semprocon.com.tr

Mersis No      : 0-7610-5260-9400011

 

Katılımcı Bilgileri

İsim                 :

Adres               :

Telefon           :

E-posta            :

 

SÖZLEŞME KONUSU

HİZMET SUNAN, uçtan uca kurumsal dönüşümü sağlamaya yardımcı olan metotlar hakkında konferans, etkinlik ve eğitimler ile katılımcılara şirket bünyesinde sürdürülebilir sürekli iyileştirmenin yolunu açan organizasyonel ve kültürel değişim hakkındaki en iyi uygulamaları aktarmaktadır. Bu amaçlarla HİZMET SUNAN?ın konferans/eğitim/etkinlik düzenleme suretiyle hizmet sunmayı taahhüt ettiği ve bunun satışını yaptığı; KATILIMCI?nın da buna karşılık katılım bedeli ödediği bir mesafeli satış sözleşmesi kurulmuştur.

İşbu Sözleşme ise; HİZMET SUNAN ile KATILIMCI arasında uzaktan ödeme aracılığıyla kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi?nin iptali ve HİZMET SUNAN tarafından sağlanan hizmet için KATILIMCI tarafından verilen bedelin KATILIMCI?ya iadesi hakkındadır.

 

ÖDEME, İPTAL VE İADE ŞARTLARI

KATILIMCI?nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

KATILIMCI, banka kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeyi taksitli olarak da yapabilir. Taksitlendirme işlemleri, HİZMET SUNAN ile işbu Sözleşme dışı banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, HİZMET SUNAN taksitlendirme yapmayı yahut taksitlendirme işlemine olanak sağlayan bir banka ile anlaşma yapmayı taahhüt etmez. Banka, kampanyalar düzenleyerek HİZMET SUNAN?ın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanın tasarrufundadır.

Banka kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılan ödemelerde, KATILIMCI tarafından http://www.semprocon.com.tr/ internet sitesinde yer alan etkinlik ödeme sayfasına kart bilgilerinin girilmesi ve sonrasında bankanın işleme sanal olarak onay vermesiyle katılım bedeli tahsil edilmiş ve işbu Sözleşme kurulmuş olur. Hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI?ya ait kredi kartının, KATILIMCI?nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini HİZMET SUNAN?A ödememesi halinde, HİZMET SUNAN sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde ise işbu Sözleşme?nin kurulma anı, ödemenin HİZMET SUNAN?ın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (iki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, HİZMET SUNAN, hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

 

KATILIMCI, katılım bedelini banka kredi kartı veya başka ödeme kartı ile veya banka hesabına transfer veya EFT şeklinde HİZMET SUNAN?ın aşağıda detayları belirtilen Türk Lirası veya Amerikan Doları hesabına ödeyebilir.

 

İş Bankası (TL)

İş Bankası (USD)

Bilkent Şubesi

Bilkent Şubesi

Hesap No 4276-442969

Hesap No 4276-0237642

IBAN TR25 0006 4000 0014 2760 442969

IBAN TR72 0006 4000 0024 2760 2376 42

Swift Kodu ISBKTRIS

Swift Kodu ISBKTRIS

 

KATILIMCI, işbu Sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde cayma bildiriminin HİZMET SUNAN?a yazılı olarak yöneltilmesi gerekir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde hizmet bedeli KATILIMCI?ya iade edilir. Bu süreler haricinde KATILIMCI tarafından işbu Sözleşme?den cayma hakkının kullanılması takdirinde etkinlik katılım bedeli KATILIMCI?ya iade edilmez. Cayma bildirimi her halükârda etkinliğe 1 (bir) hafta kala kullanılamaz.

HİZMET SUNAN?ın taahhüt ettiği hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde HİZMET SUNAN, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde KATILIMCI?ya yazılı olarak bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde KATILIMCI?ya iade eder.