Açık Rıza Metni

Sempro Danışmanlık, Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 

Kredi risk yönetimi süreçlerinde kullanılan raporlar dahil kişisel verilerimin, Potansiyel/Mevcut iş Ortağı, danışmanları, tedarikçileri, Şahıs Şirketi /Sermaye Şirketi Gerçek Kişi Hissedarı seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, kredi risk değerlendirmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket?in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ile Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

özel nitelikli kişisel verilerimin, Potansiyel/Mevcut iş Ortağı, danışmanları, tedarikçileri, Şahıs Şirketi /Sermaye Şirketi Gerçek Kişi Hissedarı seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, kredi risk değerlendirmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadele, müşterini tanı (KYC) ve benzeri yasal ve ticari risklerin tespiti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket?in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli Şirket faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri, iş ortağı ve çalışanlarına/yetkililerine/hissedarlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ile konaklama ve toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla birlikte söz konusu kişisel verilerimin yurt içinde ve icabında dışında bulunan sunucularınızda barındırılması ile ödeme hizmetlerinin temini amaçlarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik, danışman, tedarikçilerinize, iş ortaklarınız ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılmasını kabul ediyorum.

?Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt?

Aile üyelerimin, yakınlarımın, çalışanlarımın, Şirket ile aramda kurulmuş/kurulacak sözleşmelerden doğan/doğacak borçlarımın teminatı kapsamında Şirketinize aktarmış olduğum gerçek 3. kişilere ait kişisel verilerin Şirket ile paylaşılmasına ve Şirket?in söz konusu kişisel verileri Amaçlar kapsamında işleyebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini beyan ve taahhüt ederim.